Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Besloten buurtnetwerken stimuleren de betrokkenheid en eerstelijnszorg binnen de lokale gemeenschap. Bovendien kunnen buurtwerkers Hoplr inzetten ter ondersteuning van hun terreinwerk. Op die manier draagt Hoplr bij aan de transformatie van lokale gemeenschap naar een inclusieve en zorgzame buurt.

Zo ziet ook het ESN (European Social Network) dat, die tijdens de European Social Services Awards van 2020 met thema ‘Transforming Community care’ de Technology Tools Award aan Hoplr uitreikte!

 1. Een digitaal buurtnetwerk verhoogt sociale cohesie
 2. Hoplr stimuleert burenhulp en eerstelijnszorg
 3. Horizontale brug: dynamiek tussen offline en online buurtwerk
 4. Verticale brug: link naar lokale dienstverlening

Klaar voor actie? Lees ook dit praktijkgerichte artikel met 10 concrete tips voor buurtwerkers.

Een digitaal buurtnetwerk verbindt buren en verhoogt sociale cohesie

De belangrijkste buurtverbindende initiatieven zullen altijd in de fysieke omgeving plaatsvinden. Toch heeft een digitaal buurtnetwerk een niet te miskennen impact op het lokale gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie.

Hoplr verlaagt namelijk de drempel zodat verbindingen tussen buren sneller en veelvuldiger ontstaan. Dit verhoogt het online gemeenschapsgevoel, wat een rechtstreekse invloed heeft op het algemene gemeenschapsgevoel. Tot slot stimuleert Hoplr ook ontmoetingen die in de fysieke omgeving plaatsvinden.

1. Hoplr verlaagt de drempel richting buurtcontact

Digitale buurtnetwerken faciliteren het buurtcontact. Hoplr biedt inwoners een groot bereik binnen de buurt, bijvoorbeeld om een hulpvraag te stellen of een item weg te geven. Dit verhoogt de kans dat een inwoner zich tot de buurt gaat richten voor dergelijke zaken.

Bovendien ligt de drempel richting buurtcontact een stuk lager op Hoplr dan in de fysieke omgeving. Het buurtnetwerk werd namelijk doelbewust ontwikkeld om constructieve interactie en betrokkenheid in de context van de buurt te stimuleren. Hoplr brengt buren dichter bij elkaar en hun leefomgeving op volgende manieren:

 • het dient als virtuele ruimte waarin buurtbewoners elkaar kunnen leren kennen, afspraken kunnen regelen en hulpvragen stellen en beantwoorden;
 • het is een omgeving waarin buurtbewoners hun opinies over de buurt en buurtkwesties bespreken; en
 • het is een lokaal sociaal nieuwsmedium dat snel informatie over de buurt en haar inwoners verspreidt.

“Voor de opstart van onze buurtwerking zochten we naar een werkbaar systeem om vraag en aanbod van inwoners vlot met elkaar te matchen. Via Hoplr bleek dit verrassend snel te lukken. Op korte tijd hebben heel wat inwoners zich lid gemaakt van hun digitale buurt. Dit bewijst dat er nood is aan een buurtforum om het buurtgevoel te versterken. Hoplr helpt ons om van Olen een warme zorgzame buurt te maken.”

Liesbeth Lathouwers, Buurtzorg Lokaal Bestuur Olen

2. Online gemeenschapsgevoel bevordert het algemeen buurtgevoel

Zowel het actief interageren als het passief lezen van berichten, dragen bij tot de ontwikkeling van een lokaal gemeenschapsgevoel. Dit gebeurt in de eerste plaats online, tussen de leden van het buurtnetwerk. Tegelijkertijd heeft dit een spill-over effect naar de fysieke buurt, aangezien leden van het online buurtnetwerk ook inwoners zijn van de buurt.

Daarenboven genieten ook niet-leden mee. Een actief buurtnetwerk is namelijk bevorderlijk voor alle dimensies van een buurt, zoals veiligheid, inclusie, burgerinitiatieven,… wat de hele gemeenschap ten goede komt. Tot slot draagt een hechte community steeds zorg voor haar zwakste leden.

Al snel zag ik mooie verbintenissen ontstaan. Ik maak mij wel eens zorgen om mensen die vanuit het fysieke domein naar digitaal gaan en in een isolement geraken. Hier zag ik juist het omgekeerde gebeuren en werd een online begroeting vertaald naar herkenning en aanspraak op straat.

Eric Borst, Community Builder bij Gemeente Den Haag

3. Hoplr stimuleert offline ontmoetingen

buurtkalender suggereert een aantal mogelijke buurtactiviteiten

Van online verbinden naar offline ontmoeten. Om de sociale cohesie optimaal te versterken en het sociaal kapitaal te activeren, is offline contact essentieel. Hoplr stimuleert ontmoetingen aan de hand van:

 • Burenhulp en hulpvragen
 • Buurtactiviteiten
 • Circulaire economie (uitwisselen van spullen en diensten)

Hoplr stimuleert burenhulp en eerstelijnszorg

Hoplrs burenhulpfunctionaliteiten maken het gemakkelijk voor buurtleden om hun hulp aan te bieden en om zich op de vrijwilligerslijst van de gemeente te plaatsen. Lees hier alles over burenhulp en de buurtzorgmodule van Hoplr.

Niet alleen maakt dit burenhulp gemakkelijk, de digitale omgeving brengt twee essentiële voordelen met zich mee wat betreft buurtzorg.

Ten eerste: observerend leren. Zelfs één zichtbaar opgeloste online hulpvraag kan zorgen voor een rimpeleffect. Buren zien wat anderen voor elkaar hebben betekend, waardoor zij zelf ook steeds gemakkelijker hun hulpvragen aan de buurt richten.

Ten tweede: wederkerigheid. In een klassieke omgeving waar hulpvraag en -aanbod aan elkaar worden gekoppeld, vertrekt men vanuit de hulpbehoevende persoon, die een probleem heeft.

Bij Asset Based Community Development vertrekken we net vanuit het aanbod, het sociaal kapitaal van de buurt. Zo kunnen kwetsbare personen uit hun rol als hulpbehoevende treden. Want werkelijk iedereen heeft de gemeenschap iets te bieden. En werkelijk iedereen heeft weleens hulp nodig.

Illustratie toont onze visie over buurtzorg aan: als hulpbehoevende buren Hoplr gebruiken om hun zorgvragen aan de buurt te stellen, verlicht dat ten eerste de druk op de zorgsector, worden andere zorgbehoevenden ten tweede gestimuleerd om hetzelfde te doen en krijgen hulpbehoevenden tot slot ook zelf de mogelijkheid om te reageren op hulpvragen (zoals een kom soep koken). Dit alles werkt een zorgzame buurt in de hand, wat ook weer het stellen van hulpvragen laagdrempeliger maakt... Een vicieuze cirkel.

We proberen Hoplr steeds zo gebruiksvriendelijk, toegankelijk en inclusief mogelijk te maken. We houden bij de ontwikkeling van de website rekening met de WCAG2.1 normen voor mensen met een beperking.

Horizontale brug: uitwisseling tussen offline en online buurtwerk

Buurtwerkers, wijkagenten, zorgverstrekkers en andere verbindende profielen kunnen zich aansluiten op het digitale buurtnetwerk via een jaarlicentie voor steden en gemeenten.

Zij krijgen een geverifieerde account met buurtswitch. Daarmee zijn ze binnen de Hoplr-buurt herkenbaar als buurtverbinder en kunnen ze vlot alterneren tussen de buurten van hun werkingsgebied.

Zowel Hoplr als de buurtwerker zelf hebben veel te baten bij deze samenwerking.

Buurtwerkers halen waarde uit Hoplr naar de fysieke buurt

Hoplrs functionaliteiten ondersteunen sociale profielen bij hun buurtverbindende inspanningen.

 • Overzicht. Hoplr geeft een overzicht van alle eerder geplaatste buurtberichten. Daarin bieden buurtleden hun hulp, geven ze spullen weg, lanceren ze buurtinitiatieven,… Je kan hier steeds naar teruggrijpen en zo het sociaal kapitaal aanwenden.
 • Bereik. Via Hoplr bereik je vlot een groot aandeel van de buurtleden. Zo kan je zelf buurtberichten delen om te sensibiliseren, hulpvragen te stellen in naam van andere buurtleden, buurtactiviteiten te promoten, vrijwilligers op te roepen,…
 • Connectie. Het buurtnetwerk maakt het je gemakkelijk om inwoners met elkaar in verbinding te brengen. De chat laat je toe een gesprek te initiëren en modereren.
 • Vinger aan de pols. Via Hoplr monitor je zorgvragen, problematiek of veelbesproken onderwerpen in de buurt.
 • Sociale inclusie. Met behulp van Hoplr kan je buurtbewoners ongeacht hun achtergrond of vaardigheden aansluiten op het sociaal kapitaal binnen de gemeenschap. Ze kunnen een account aanmaken (eventueel met wat hulp in het Lokaal Dienstencentrum) of jij (of een mantelzorger) kan als tussenpersoon dienen.
 • Lokaal gemeenschapsgevoel. Zoals we hierboven stellen, heeft een goed online buurtgevoel een positieve impact op de sociale cohesie. Door het gemeenschapsgevoel op Hoplr mee te stimuleren, verbeter je dus ook het algemene gemeenschapsgevoel.

Dit artikel dient als gids voor buurtwerkers die aan de slag gaan met Hoplr.

Buurtwerkers brengen waarde naar Hoplr

Omgekeerd is de aanwezigheid van buurtwerkers zeer gunstig voor het online gemeenschapsgevoel. Verbindende profielen vervullen er een aantal functies.

 • Verbindende functie. Op basis van het overzicht kan je Hoplr-leden met elkaar in verbinding brengen (hulpvrager met hulpbieder, initiatiefnemer met vrijwilliger,…) – eventueel over verschillende buurten heen.
 • Voorbeeldfunctie. Door zelf optimaal gebruik te maken van het digitaal buurtnetwerk (profiel goed aanvullen, hulpvragen delen in naam van digibeten,…), stimuleer je leden om hetzelfde te doen.
 • Informerende functie. Vanuit jouw positie kan je de buurten voorzien van relevante informatie over activiteiten, opportuniteiten,… of vragen naar informatie in de buurt beantwoorden.
 • Betrekkende functie. Als buurtwerker sta je in contact met personen die nog niet aanwezig zijn op het digitaal buurtnetwerk. Wanneer je dat nuttig lijkt, kan je hen richting Hoplr wijzen en helpen bij het aanmaken van een account.
 • Capterende functie. Niet alle vragen die in de Hoplr-buurten worden gedeeld kunnen door buren worden beantwoord. Deze hulpvragen kan je capteren en naar de juiste instantie doorspelen. En dat brengt ons naar de laatste schakel in dit verhaal.

Verticale brug: link naar lokale overheid

De lokale overheid vormt het laatste puzzelstuk richting een inclusieve en zorgzame buurt. Via het Service Dashboard kunnen overheden lokale gemeenschappen verder opbouwen met behulp van drie modules.

Buurtzorg

De buurtzorgmodule connecteert buurtwerkers met het Service Dashboard. Op die manier kunnen dashboardgebruikers vinger aan de pols houden in de Hoplr-buurten en hun communicatie afstemmen. Zelf hebben ze geen inkijk in de conversaties. Omgekeerd kunnen buurtwerkers hulpvragen of lokale problematiek doorspelen naar het bestuur.

Via de buurtzorgmodule krijgt de lokale overheid ook overzicht van alle vrijwilligers uit de Hoplr-buurten. Deze Hoplr-gebruikers kunnen meteen worden ingeschakeld via de chat. Aanvullend kunnen Service Dashboard-gebruikers oproepen in de buurten lanceren.

Lees hier meer over burenhulp en de buurtzorgmodule.

Buurtgerichte communicatie

Lokale overheden kunnen het Service Dashboard gebruiken om berichten te plaatsen in één, enkele of alle aangesloten Hoplr-buurten. Door te informeren, sensibiliseren, activeren, educeren,… stimuleer je het lokale bewustzijn en betrokkenheid nog verder.

Omgekeerd kunnen buurtbewoners met jou communiceren door meldingen, ideeën en hulpvragen met de lokale overheid te delen.

Bekijk hier een aantal voorbeelden van buurtgerichte communicatie.

Burgerparticipatie

Door sociale inclusie te verhogen, door de focus te verleggen van het individu naar de gemeenschap en door de stille meerderheid te betrekken, leggen we de fundering richting betekenisvolle burgerparticipatie.

Betekenisvolle burgerparticipatie stelt de gemeenschap in staat om het beleid en de fysieke leefomgeving vorm te geven, met aandacht voor al haar leden. Dit gebeurt top-down en bottom-up.

Bottom-up kunnen leden van de gemeenschap hun ideeën en initiatieven aftoetsen in de buurt en delen met de lokale overheid.

Top-down kan de lokale overheid een brede waaier aan functionaliteiten inzetten om bewoners (ook niet-leden) te bevragen.

Lees meer over de burgerparticipatiemogelijkheden van Hoplr in dit artikel.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.