Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Sociale media: radicalisering of verbroedering?

Sociale media werken verzuring of radicalisering in de hand. Je hoort of leest het wel vaker. Maar klopt dit wel? En heeft dit niet grotendeels te maken met de manier waarop sociale media vandaag zijn georganiseerd?

Traditionele sociale media focussen op het individu en op commerciële activiteiten zoals bijvoorbeeld advertenties. Dit zorgt er voor dat deze platformen een optimaal klimaat creëren om zich als individu te verbinden met alleen maar gelijkgestemden. Men creëert zo een echokanaal. Dit werkt een vervreemd wereldbeeld en extremisme in de hand. Het gevolg: heel veel geschreeuw in eigen belang en weinig toegevoegde waarde als het aankomt op inclusie en burgerparticipatie.

Traditionele sociale media focussen op het individu en op commerciële activiteiten. Men creëert zo een echokanaal.

Sociale media zijn zeer krachtig; voornamelijk om connecties en interacties te stimuleren. Als buurtnetwerk gebruikt Hoplr – spreek uit «hopler» – juist die kracht om burgers te verbinden en het engagement te verhogen. Niet alleen met elkaar, maar ook met alle lokale actoren in hun buurt. Om verzuring en burenruzies tegen te gaan, is het dus enorm belangrijk om een positief en constructief engagement te creëren en te stimuleren.

Hoe behouden we een positief en constructief sentiment in Hoplr communities?

 1. Het belang van UI/UX design
 2. Hoplr is géén Facebook
 3. De Hoplr-huisregels
 4. Enkel expressies die medeleven betuigen
 5. Een gemeenschappelijke buurtfeed
 6. Hoplr stimuleert offline ontmoetingen
 7. Minder anonimiteit, meer sociaal kapitaal
 8. Rapporteringssystemen
 9. Zelfregulerende community’s
 10. Luisteren naar feedback van de community
 11. Vrij van politieke en commerciële boodschappen
 12. Inzetten op inclusie en burgerparticipatie

1. Het belang van UI/UX design

Een gebruiksvriendelijke user interface (UI) met een kleurrijke en positieve uitstraling. Daar staan we voor. Dat gaat veel breder dan alleen copywriting. Om het juiste imago voor je product, toepassing of dienst te bekomen moet je alles in de weegschaal smijten. De gebruikerservaring of user experience (UX) staat dus centraal.

Alles heeft te maken met het scheppen van de juiste context.

Het gaat om je logo, de naam, de slagzin, de kleur, het eerste contactmoment, het registratieproces, de teksten, de accenten, de focus, de beloften, de visie, de geloofwaardigheid, het gevoel en het vertrouwen. En nog zoveel meer.

2. Hoplr is géén Facebook

We hebben er voor gekozen om tijdens het registratieproces een duidelijke klemtoon te leggen: Hoplr is géén Facebook. Problemen, kritiek of discussies zijn zeker toegelaten op Hoplr, zolang dit op een ordentelijke en fatsoenlijke manier gebeurt.

Deze pagina zorgt enerzijds voor een eerste waarschuwing en geeft ook aan waar Hoplr voor staat. Anderzijds merken we ook dat onze gebruikers deze waarden gaan verdedigen en het positief sentiment gaan bewaken. Ze reageren bijvoorbeeld met “Hoplr is géén Facebook” als één van de buren het toch te bont zou maken.

3. De Hoplr-huisregels

Hoplr heeft ook 5 huisregels. Dit zijn eerder richtlijnen dan wetten.

Respecteer je buren
Discriminerende en aanstootgevende berichten worden op Hoplr niet getolereerd en zullen worden verwijderd.

Wees behulpzaam
Help je buren waar mogelijk en draag zo bij tot een meer zorgzame buurt.

Gebruik Hoplr niet als uithangbord
Je bedrijf of vereniging even voorstellen kan, maar hou het beknopt. Veelvuldig koopjes of politieke boodschappen plaatsen is niet toegestaan.

Hou de dialoog zinvol
Hoplr is geen klaagmuur. Problemen mogen besproken worden maar hou het vriendelijk, beschaafd en constructief.

Gebruik je echte naam
Hoplr-buurten zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. We vragen gebruikers hun echte naam en voornaam te gebruiken. Een herkenbare profielfoto wordt geapprecieerd.

4. Enkel expressies die medeleven betuigen

Op Hoplr kan je enkel gebruik maken van positieve expressies of expressies die medeleven betuigen.

"hoplr-expressies, de nieuwe manier op op buurtberichten te reageren" met 5 emoticons onder: bedankt, leuk, wow, haha en verdrietig

5. Eén gemeenschappelijke buurtfeed

Gebruikers vragen soms wel eens of ze hun buurtfeed persoonlijk kunnen instellen op basis van categorie, interesse of engagement. Zo zouden ze enkel de berichten te zien krijgen die voor hen relevant zijn.

We hebben met die functionaliteit geëxperimenteerd. Uiteindelijk hebben we er bewust voor gekozen om dit niet te implementeren omwille van 4 redenen.

 1. Een persoonlijke buurtfeed stimuleert opnieuw individualisme.
 2. Het werkt misbruik in de hand waarbij gebruikers bewust verkeerde categorieën kiezen om de algoritmes te omzeilen.
 3. Het was verwarrend voor sommige gebruikers wanneer de ene een bericht ziet en de andere niet. Hoplr-gebruikers komen elkaar namelijk vaker in het echt tegen.
 4. Het was onlogisch voor sommigen wanneer de buurtberichten niet chronologisch gesorteerd werden. Hoplr-gebruikers hebben graag het gevoel dat ze volledig mee zijn.

Een gemeenschappelijke buurtfeed werkt het buurt- en gemeenschapsgevoel in de hand

6. Hoplr stimuleert offline ontmoetingen

Van online verbinden naar offline ontmoeten. Dat is het doel. Hoplr stimuleert sociaal en fysiek contact op volgende manieren:

 • Circulaire economie (weggeven, delen, lenen, …)
 • Klusjes en elkaar helpen
 • Buurtactiviteiten

We hebben 100.000 Hoplr-gebruikers gevraagd of ze dankzij Hoplr nieuwe buren ontmoet hebben. Van de 11.238 correspondenten antwoordde 32% (bijna 1 op 3) bevestigend.

7. Minder anonimiteit, meer sociaal kapitaal

Op Hoplr ben je minder anoniem dan op globale sociale media. Je schrijft je namelijk in op naam en adres. Dit werkt een positief en constructief sentiment in de hand. Enerzijds omdat je buren meelezen en anderzijds omdat je je buren vaak ook in het dagelijkse leven of op straat tegenkomt.

Bovendien activeert Hoplr het sociaal kapitaal in jouw stad of gemeente. Bewoners krijgen zo toegang tot middelen – zoals materiaal, kennis, tijd, vrijwilligers en infrastructuur – waarvan ze niet eens wisten dat ze in de buurt voorhanden waren.

8. Rapporteringssystemen

Manueel en anoniem door Hoplr-gebruiker

Gebruikers kunnen ongepaste of aanstootgevende berichten rapporteren. Elke rapportering gaat gepaard met een reden en een korte uitleg. Zodra de rapportering is doorgevoerd komt dit terecht bij een Hoplr-medewerker, een community manager. Deze zal de rapportering onderzoeken en indien nodig gepast ingrijpen.

Automatisch door een algoritme

Er zijn ook enkele algoritmen ingebouwd om automatisch problemen te rapporteren via woord-detectie en spam-detectie.

Sensibiliseren of (tijdelijk) blokkeren

Wanneer onze community managers een inbreuk hebben vastgesteld op basis van een rapportering, zullen zij indien nodig ingrijpen door:

 • de overtreder te sensibiliseren
 • het bericht of de reactie te verwijderen
 • de overtreder al dan niet te blokkeren
 • de buurt te verwittigen

9. Zelfregulerende community’s

In tegenstelling tot Facebook-groepen zijn er in Hoplr-buurten geen beheerders die de groep naar hun hand kunnen zetten. Elke gebruiker heeft dezelfde rechten. We kiezen bewust voor zelfregulerende community’s.

 • Geen beheerders
 • Hoplr-huisregels
 • Gemeenschappelijke buurtfeed
 • Minder anonimiteit
 • Rapporteringssystemen
 • Onafhankelijke community manager van Hoplr

10. Luisteren naar feedback van de community

illustratie van een tekstbubbel met mensen in

Onze community’s staan centraal en dat zal altijd zo blijven. Daarom denken we bij elke beslissing, elke verandering of elke opportuniteit in de eerste plaats aan de toegevoegde waarde voor de buurt en haar bewoners.

 • We sturen om de zoveel tijd naar elke gebruiker een feedback e-mail
 • We bevragen op tijd en stond onze community’s
 • Gebruikers kunnen ons altijd bereiken via support@hoplr.com
 • We bouwen steeds de meest gevraagde functionaliteiten

11. Vrij van politieke en commerciële boodschappen

Hoplr hanteert een sociale insteek en wil een verbindende rol spelen in de buurt. Het buurtnetwerk is dus geen uithangbord voor commerciële activiteiten of politieke propaganda. Advertenties, persoonlijke tirades, racistisch of aanvallend taalgebruik, op de man spelen of partijpolitiek zijn niet toegelaten.

Ons verdienmodel is gebaseerd op waardevolle samenwerkingen met lokale besturen, nutsbedrijven en het lokaal middenveld. Zo blijven alle berichten in jouw buurt relevant, interessant en vooral reclamevrij!

12. Inzetten op inclusie en burgerparticipatie

Hoplr verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap. Sociale cohesie, offline ontmoetingen en dus betrokkenheid zijn de basisvereisten om betekenisvolle inclusie en burgerparticipatie te bekomen.

Situatie vandaag: er zijn in buurten vaak al heel wat groeperingen aanwezig op basis van een gemeenschappelijke interesse. Bijvoorbeeld een loopgroepje, buurtcomité, vereniging of sportclub.

De lokale gemeenschap: het verbinden van mensen die in principe niets met elkaar te maken hebben behalve hun woonplaats. Bijvoorbeeld andersdenkenden, anderstaligen, intergenerationele verbinding en hulpbehoevenden. Sociale cohesie is belangrijk om betrokkenheid te stimuleren en het sociaal kapitaal te activeren.

Offline inclusie en burgerparticipatie: het betrekken van mensen bij de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld een oudere of hulpbehoevende. Op hun beurt kunnen ook nieuwkomers of geëngageerde burgers makkelijker zelf tot de lokale gemeenschap toetreden.

Lees meer over burgerparticipatie via Hoplr
Lees meer over inclusie en buurtzorg via Hoplr

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.