Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Via Hoplr kunnen buurtbewoners beroep doen op elkaar en op het sociaal kapitaal van de buurt. Zo gebruiken ze Hoplr voor het delen van informatie, voor sociaal contact, voor het organiseren van activiteiten, om hulp te vinden bij het uitvoeren van klusjes en voor het uitwisselen van spullen.

Hoplr verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap. Sociale cohesie, offline ontmoetingen en dus betrokkenheid zijn de basisvereisten om betekenisvolle inclusie en burgerparticipatie te bekomen.

van individualisme naar een lokale gemeenschap, waardoor sociale cohesie ontstaat, naar offline inclusie en participatie

Ga van burgers bereiken naar burgers betrekken. Van communiceren naar participeren. Met Hoplr in de stad of gemeente, versterk je het engagement en de betrokkenheid op buurtniveau. Een sterkere lokale gemeenschap zorgt voor meer inclusie en een hogere participatiegraad.

Mogelijkheden burgerparticipatie

1. Burgerinitiatieven

Hoplr laat buurtbewoners toe om een idee of initiatief te delen met de buurt. Leden uit de buurt stemmen vervolgens voor of tegen en kunnen bij het bericht in dialoog gaan. 

Je kan inwoners ook de mogelijkheid geven deze ideeën of initiatieven te delen met het lokaal bestuur. Zo kan je de stemmen en reacties op het gedeelde idee volgen en indien nodig reageren.

Burgers in Sint-Niklaas stellen voor van de Lindestraat een fietsstraat te maken. 27 mensen stemmen voor, 6 tegen.

2. Buurtpeiling

Als gebruiker van het Service Dashboard kan je op ieder moment een poll in één, meerdere of alle buurten van de stad of gemeente plaatsen. Je kan kiezen tussen verschillende soorten vragen:

  • voor of tegen stemmingen
  • meerkeuzevragen
  • beoordelingen van 1 tot 10

Onder deze peilingen kunnen buren hun stem verder toelichten en in dialoog gaan. Dit soort individuele bevraging is ideaal om sporadisch in te zetten. Dit laat je toe om snel en spontaan heel nuttige info verzamelen.

Sint-Katelijne-Waver vraagt aan de buurt wat ze vonden van de nieuwe locatie voor de stembureaus

3. Participatieproject of -traject

Een participatieproject laat je toe de burgers mee te nemen in een traject van een aantal dagen of weken. Binnen dit vooraf bepaald termijn stelt het bestuur meerdere ideeën of vragen bijvoorbeeld één om de paar dagen. Ook hier kan je per idee of vraag kiezen tussen voor of tegen stemmingen, meerkeuzevragen, beoordelingen en open vragen.

Het gaat steeds over een gestructureerd, uitgebreid traject, met een gemeenschappelijk doel dat de verschillende vragen verbindt. Bijvoorbeeld speerpunten van het meerjarenplan, feedback op de beleidsnota, draagvlak voor lokale initiatieven, …

Doordat deze vragen of stellingen voorgelegd worden aan een betrokken community ontstaat er vlot kruisbestuiving en dialoog. Naast het stemgedrag, kan je uit deze dynamiek des te meer nuances en sentiment waarnemen.

4. Publieke enquête

Onze publieke enquête biedt de mogelijkheid om burgers op een diepgaande manier te bevragen zonder dialoog of beïnvloeding. De enquête bestaat uit een reeks vragen, die door de respondent in één keer wordt ingevuld. 

Bij het aanmaken van de vragenlijst kan je kiezen voor: 

  • meerkeuzevragen met één optie
  • meerkeuzevragen met meerdere opties
  • beoordelingen van 1 tot 10
  • open vragen
  • volgorde van belangrijkheid

De enquête kan je ook buiten Hoplr verspreiden via een publieke link. Zo hebben ook inwoners die nog geen lid zijn van Hoplr de mogelijkheid om de enquête in te vullen.

5. Geverifieerde enquête

Een referendum lijkt sterk op een publieke enquête, met het belangrijke verschil dat deze niet vrij toegankelijk is. Burgers moeten een code of hun rijksregisternummer invullen om te kunnen deelnemen. Op deze manier kan je respondenten verifiëren. Bekijk daar hier een voorbeeld van.

6. Participatief burgerbudget

Ook een participatief burgerbudget behoort tot de mogelijkheden. Meer en meer lokale besturen maken jaarlijks een bepaald bedrag vrij om lokale initiatieven en projecten te ondersteunen.

Via Hoplr kunnen burgers ideeën of initiatieven indienen. Deze initiatieven worden dan begroot en omgezet tot burgerprojecten.

Daarna volgt er een stemronde waarbij elke burger het beschikbare burgerbudget kan verdelen over de burgerprojecten. De populairste projecten zullen worden gefinancierd en uitgevoerd tot het burgerbudget op is.

7. Publiek inspraakplatform

We bieden lokale besturen de mogelijkheid om alle participatieprojecten, enquêtes en burgerbudgetten aan te bieden op een publieke website op een URL naar keuze.

Voorbeeld publiek inspraakplatform

Zo kunnen alle participatievormen ook buiten Hoplr om worden gedeeld en gecommuniceerd naar de burger.

8. Kenniscentrum en begeleiding

Wij bieden begeleiding en advies bij al onze participatiemogelijkheden. Een team van experten in het domein helpen bij de opzet, uitvoering en analyse van elk participatieproject. Bekijk er hier meer over.

Starten met burgerparticipatie

Als je net als Halle, Boechout, Sint-Katelijne-Waver, Geraardsbergen, Sint-Niklaas, Hove of Veurne aan de slag wil gaan met burgerparticipatie, helpen we je graag op weg. Laat je begeleiden door ons team van experten bij de opzet, uitvoering en analyse van elk van deze participatievormen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.