Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Samen met stad Halle richtten we in het najaar van 2020 het Hals Stadspanel op. Zo’n panel omvat een representatief staal van de bevolking en brengt meningen naar boven van groepen die zich doorgaans minder laten horen. We nodigen het stadspanel minstens drie keer per jaar uit voor een bevraging. In dit artikel vertellen we alles over de insteek, uitvoering en resultaten:

 1. Opzet
 2. Methode
 3. Eerste bevraging
 4. Resultaten
 5. Hoplr in stad Halle

Opzet: stadspanel voor regelmatige bevragingen

Bij haar beleidsvorming keert stad Halle zich consequent tot de burger voor inspiratie en input. Daarbij vindt ze het van vitaal belang dat de hele bevolking gerepresenteerd wordt. Zeker bij onderwerpen die iedereen aanbelangen, zoals de coronamaatregelen.

Daarom richtte het bestuur het Hals Stadspanel op: +500 inwoners die klaar zitten om bevraagd te worden over allerlei thema’s. Stad Halle rekende op het Kenniscentrum van Hoplr om:

 • een panel samen te stellen die de bevolking correct weerspiegelt, bestaande uit minstens 500 inwoners;
 • het stadspanel driemaal per jaar op te roepen voor een bevraging; en
 • telkens een vragenlijst samen te stellen en te verwerken.

Methode: steekproef en geverifieerde enquête

Representativiteit

Op basis van zijn jarenlange ervaring als (senior) researcher bij Universiteit Gent, schreef dr. Jonas De Meulenaere een specialistische procedure uit om een representatieve samenstelling van het stadspanel te bekomen.

2500 Hallenaren ouder dan 16 jaar werden willekeurig geselecteerd en uitgenodigd om lid te worden van het Hals Stadspanel en deel te nemen aan de eerste bevraging. Bij deze selectie hielden we rekening met de verhouding van het aantal mannen en vrouwen, net als de omvang van de verschillende leeftijdscategorieën. Een proportioneel gestratificeerde steekproef, zoals dit heet, heeft als voordeel dat de steekproeftrekking preciezer gebeurt, met een kleinere foutenmarge als gevolg.

Deelnames verschillen echter naar gelang bepaalde achtergronden. Jongeren of ouderen zijn bijvoorbeeld vaak minder geneigd om deel te nemen aan een bevraging. Om dit soort onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde groepen te compenseren, passen we ook een wegingsfactor toe. De bijdrage van ondervertegenwoordigde groepen telt dan sterker door, die van oververtegenwoordigde groepen minder sterk.

Ieder jaar wordt het panel indien nodig aangevuld. Zo kunnen we continu de representativiteit van het Stadspanel bewaken.

Brieven met verificatiecodes

De willekeurig geselecteerde Hallenaren ontvingen tot 3 brieven. Eén ter uitnodiging, één ter herinnering en één laatste herinnering met een bijgesloten papieren vragenlijst.

Om te garanderen dat de bevragingen enkel worden ingevuld door leden van het stadspanel, maken we telkens gebruik van een geverifieerde enquête. Daarbij moeten burgers hun identiteit verifiëren aan de hand van een unieke code, alvorens ze toegang krijgen tot de vragenlijst. Elk van de uitnodigingen bevatte zo’n unieke code.

Het opstellen, printen en verdelen van de brieven wordt (in samenspraak met stad Halle) telkens door Hoplr verzorgd.

Eerste bevraging: impact van de coronamaatregelen

De eerste bevraging behandelde vier thema’s: stedelijke communicatie, vrijetijdsbesteding, mentale draagkracht en economische impact; allemaal in het kader van de coronacrisis.

Aan de hand van deze bevraging wilde het bestuur beter zicht krijgen op de ervaringen, wensen en noden met betrekking tot de (steun)maatregelen tijdens de pandemie. Op die manier hoopte het stadsbestuur haar beleidsvorming beter af te stemmen op de burger.

De burgerparticipatie- en communicatie-experten van Hoplr stelden zowel de brieven als de vragenlijst samen. De bevraging liep van begin december tot halverwege januari.

Resultaten: hoge responsgraad en boeiende inzichten

Deelname

Niet minder dan 923 van de 2.500 genodigden namen deel aan de eerste bevraging. Na een kwaliteitscontrole konden we 869 deelnames mee opnemen in de analyse, wat neerkomt op een netto responsgraad van 34,8%. 730 Hallenaren gaven bovendien aan te willen deelnemen aan de volgende bevraging voor het stadspanel.

Ruim één vierde van de respondenten nam deel aan de hand van de papieren vragenlijst. Dit gaf, zoals verwacht, veel ouderen de kans om deel te nemen. We noteerden enkel een ondervertegenwoordiging bij vrouwen ouder dan +75 en mannen jonger dan 24.

Inhoud

Als resultaat van de bevraging ontving stad Halle van Hoplr een gedetailleerd rapport van net geen 50 pagina’s, een toegankelijke samenvatting en een uitgebreide uiteenzetting voor het college door dr. Jonas De Meulenaere zelf.

In het rapport vond het stadsbestuur antwoord op volgende vragen:

 • De mate waarin de inwoners van Halle zich voldoende geïnformeerd voelen over de coronamaatregelen.
 • Hoe de inwoners van Halle hun vrije tijd doorbrengen tijdens de coronacrisis en hoe de stad hen hierin kan ondersteunen.
 • Het psychosociaal welzijn van de inwoners van Halle tijdens de coronacrisis, de mate waarin men beroep kan doen op het persoonlijk sociale steunnetwerk, de mate waarin men nog gemotiveerd is om de maatregelen te volgen, en de mate waarin men het hulpaanbod van stad Halle kent.
 • De ondervonden financiële impact door de coronacrisis en de mate waarin men het bestaande zorgaanbod kent.
 • De mate waarin Hallenaren lokaal winkelen en waarom, en of men “Halle-Trakteert” en “#ikbestelinhalle” kent en wil gebruiken.
infographic

Het rapport en de presentatie kan je raadplegen via de website van stad Halle.

Tijdens de lente van 2021 wordt de tweede bevraging gelanceerd bij het Hals Stadspanel.

Hoplr in Halle

Hoplr is voor het eerst uitgerold in Halle op initiatief van een aantal inwoners. Twee broers en een vriend uit Buizingen lanceerden het netwerk in hun buurt in de lente van 2019. Inmiddels zijn één op drie Buizingse huishoudens aangesloten op Hoplr.

Stad Halle pikte dit signaal uit de buurt meteen op en zag de waarde van Hoplr voor de hele stad. Begin 2020 maakten alle Halse buurten deel uit van het online buurtnetwerk. Vandaag is 23% van de huishoudens lid.

Het is fijn om te zien dat mensen actief gebruik maken van Hoplr in onze verschillende buurten om elkaar vragen te stellen of suggesties te doen. Op onze eigen oproepen of mededelingen krijgen we hier vaak constructieve en enthousiaste reacties.

Dries Boelens, Deskundige communicatie, participatie en conversatie bij Stad Halle

Via Hoplr kan de lokale overheid vlot in dialoog gaan met een aanzienlijk deel van de bevolking. Met behulp van tal van participatiefunctionaliteiten en een team van experten, is Hoplr een uitstekend medium voor allerlei burgerbevragingen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.