Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

De afgelopen dagen ontvingen we veel nieuwe aanvragen om Hoplr versneld te lanceren. Ook lokale overheden die de uitrol reeds goedgekeurd of gepland hadden, zitten met veel vragen:

Hoe snel kan dit? Hoe gaat dit in zijn werk? Is een uitrol überhaupt mogelijk tijdens de corona maatregelen?

Het antwoord is: snel, veilig en ja! We hebben een uitgebreid actieplan opgesteld om een versnelde uitrol van Hoplr mogelijk te maken tijdens de corona maatregelen. Na 1 week staat de teller op 10 steden en gemeenten.

Hasselt rolt online buurtplatform Hoplr versneld uit: “Gebruik piekt in deze coronatijden.”

Lees het volledige VRT-artikel

In 2 weken is het aantal berichten op Hoplr verdrievoudigd. Vorige week bespraken we reeds uitvoerig een reeks praktijkvoorbeelden uit duizenden hartverwarmende solidariteitsacties door en voor buren: boodschappen doen voor ouderen, digitale bijles voor kinderen, eerstelijnszorg of -hulp aanbieden, oproepen tot solidariteit, virtueel gesprek tegen eenzaamheid en isolement, informatieve berichtgeving van lokale overheden, …

Aantal berichten in 2 weken verdrievoudigd

Door de corona maatregelen en “social distancing” is ons fysiek contact met buurtbewoners zeer beperkt geworden. Een digitaal buurtnetwerk om makkelijk en zonder risico contact te houden met buren en het lokaal bestuur blijkt alvast geen overbodige luxe de komende maanden. Lees ook waarom in het tweede gedeelte van dit artikel.

Hoe gaat het in zijn werk?

Om het beslissingsproces op het schepencollege te versnellen, beperken we dit actieplan tot een éénmalige opstartkost voor de lancering van het digitaal buurtnetwerk voor buurtbewoners. Zonder verdere verplichtingen. De duurtijd van de lancering bedraagt ongeveer 2 tot 4 weken na aanvraag.

Het lokaal bestuur kan dan op een later moment beslissen of het al dan niet een jaarlicentie neemt op het service dashboard met modules voor buurtwerking, communicatie, burgerparticipatie, statistieken en integraties.

Stap 1: mail naar corona@hoplr.com

 • Vraag een offerte aan voor jouw stad of gemeente
 • Na bevestiging van de offerte, gaan wij meteen aan de slag!

Als Hoplr reeds goedgekeurd werd in het meerjarenplan en je wil versneld lanceren, neem dan gewoon contact op.

Stap 2: buurtindeling

 • Ons team bespreekt de buurtindeling samen met het lokaal bestuur.
 • Buurten zijn vaak stadswijken, kernen, deelgemeenten of dorpen,…
  voorbeeld: https://www.hoplr.com/gemeente/bornem
 • We stellen de invitatiebrief op met logo van de stad of gemeente

Stap 3: opstellen communicatieplan

 • Aankondiging op de website van de gemeente
 • Inzetten van andere communicatiekanalen
 • Facebook campagne door Hoplr in jouw stad of gemeente
 • Uitvoering van communicatieplan

Stap 4: distributie van de invitatiebrief

Het digitaal buurtnetwerk kan na 1 week al opengezet worden. De distributie van de fysieke invitatiebrief is echter zeer belangrijk voor een volledige doorstart.

Er zijn 3 opties voor distributie:

 1. Binnen de eigen organisatie kunnen er misschien vrijwilligers worden ingezet die de buurt willen verbinden of mensen die technisch werkloos zijn en op zoek zijn naar wat beweging.*
 2. Wij zoeken één of enkele lokale verenigingen in jouw stad of gemeente die de invitatiebrieven per buurt willen rondbrengen tegen een mooie vergoeding. Een groot deel van de éénmalige opstartkost vloeit dus direct terug.
 3. We stellen de distributie van de fysieke invitatiebrief uit tot na de corona maatregelen. Het buurtnetwerk zelf kan na 1 week al digitaal opengezet worden.

* Bedelingen gebeuren steeds volgens de regels inzake ‘social distancing’ en mits goedkeuring van lokale overheid en betrokken partijen:

 • Invitatiebrieven worden door ons in gesloten verpakking geleverd.
 • Instructies aan de verenigingen of vrijwilligers worden door ons digitaal of per telefoon georganiseerd.
 • Een team bestaat uit max. 2 personen, elk aan één kant van de weg.
 • De personen die invitatiebrieven rondbrengen dragen handschoenen of passen goede handhygiëne toe.
 • De invitatiebrieven worden in elke brievenbus gedropt. Er vindt dus geen contact plaats met de buurtbewoners.

Eenmalige opstartkost, geen verplichtingen

Een lancering zoals hierboven beschreven valt onder onze basismodule “Sociaal Buurtnetwerk Hoplr: inclusie en buurtzorgaan een éénmalige opstartkost. Wat zit hierin vervat:

 • Operationele kost voor brieven, Facebook campagnes en opzet.
 • Opstellen van een communicatie- en een distributieplan.
 • Wij houden community’s positief en constructief tegen verzuring.
 • Het is een investering die ook op lange termijn zal renderen.
 • Ons team staat 24/7 ter beschikking.
 • Wij ontwikkelen heel het jaar door aan onze applicaties.
 • Onze Web, Android en iOS applicatie zijn van hoge kwaliteit.

Interesse? Neem contact op via corona@hoplr.com

Waarom? Het is nu het moment.

Hoe lang deze coronacrisis precies zal duren is onvoorspelbaar, maar zelfs na het opschorten van de corona maatregelen zal de sociaaleconomische impact nog lang voelbaar zijn. 

Hoplr doet veel meer dan inwoners met elkaar verbinden. We stimuleren het engagement in de buurt en versterken zo het lokale gemeenschapsgevoel. Het belang community building kunnen we niet genoeg onderstrepen!

We zeggen dit niet alleen ten tijde van corona, maar al van bij het begin: Hoe buren kunnen bijdragen tot de vermaatschappelijking van de zorg? (2019), OCMW’s versterken buurtwerk en buurtzorg digitaal (2018) en Buurt-app verbindt al 20.000 Gentenaars (2017).

Vandaag is onze missie om buren te verbinden en het gemeenschapsgevoel te stimuleren relevanter dan ooit.

Jennick Scheerlinck, Founder Hoplr

Sociale impact

De corona maatregelen zorgen voor nog zwaardere omstandigheden bij kansarmen, kwetsbare jongeren, ouderen, hulpbehoevenden en mensen met beperkingen. We moeten nu met zijn allen zorg dragen voor elkaar en alert blijven om erger te voorkomen.

“Het platform biedt dan ook heel wat voordelen in deze coronacrisis. De verstrengde maatregelen die de overheid nam, leidden immers tot minder sociaal contact, meer thuisisolatie en in sommige gevallen zelfs tot quarantaine. Het zijn daarom moeilijke tijden voor ieder onder ons. Via Hoplr kunnen buren gemakkelijk en zonder risico contact houden met elkaar.”
Lies Jans, schepen Hasselt

Lees het volledige HLN-artikel

Via Hoplr krijgen buurtbewoners, lokale organisaties en lokale overheden eenvoudig toegang tot het sociaal kapitaal van de buurt zoals materiaal, kennis, tijd, vrijwilligers en infrastructuur.

De 8 dimensies van sociaal kapitaal

Op dit moment moeten we investeren in duurzame oplossingen die ook na de coronacrisis hun nut en voordelen blijven behouden, zodat de geleverde inspanningen niet verloren gaan.

“Ook zonder een crisissituatie komt het digitaal buurtplatform van pas. Met Hoplr kan je je buren wat beter leren kennen. Als je bijvoorbeeld een boormachine of ladder nodig hebt, kan je dit op Hoplr plaatsen. Maar evenzeer bij een weggelopen huisdier of als je op zoek bent naar een babysit, is Hoplr een geschikt instrument. Vanzelfsprekend is het aspect van fysiek contact waar het buurtplatform in kan uitmonden op dit moment totaal niet aan de orde, maar het toont wel aan dat de mogelijkheden heel gevarieerd zijn.”
Lies Jans, schepen Hasselt

Lees het volledige HLN-artikel

Hoplr verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap. Op die manier willen we de kracht van het collectief benutten om te anticiperen op de maatschappelijke uitdagingen van morgen zoals vergrijzing, buurtzorg, inclusie en burgerparticipatie. Lokale ecosystemen en gemeenschappen worden van onder uit gebouwd.

Economische impact

Lokale handelaars, verenigingen en organisaties hebben het al jaren moeilijk vanwege de toenemende globalisering en centralisatie van grote webshops. En alsof het nog niet moeilijk genoeg was, doet het coronavirus er nog een schepje boven op. Niet alleen nu, maar ook na de coronacrisis zullen ze alle mogelijke lokale ondersteuning kunnen gebruiken.

Ook de omvang van de gevolgen van de crisis zullen ongezien zijn.  Hoe wij na deze crisis als maatschappij met elkaar zullen omgaan, zal in de loop van de volgende weken worden bepaald. Begrippen als zorgzaamheid en burgerzin zullen ons blijven leiden in ons handelen, ons denken en ons omgaan met elkaar.

Lees de volledige Open brief van Belgische handelaars

Het lokale middenveld levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang en gemeenschapsvorming binnen buurten. Bij Hoplr willen we de inbreng en vindbaarheid van het lokale middenveld verhogen door middel van een lokale gids, een uitgebreid organisatieprofiel, vacatures en een sociaaleconomische buurtkaart.

Interesse? Neem contact op via corona@hoplr.com

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.