Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Je vindt Hoplr-buurten over het hele Vlaamse grondgebied. Meer dan 2.000 buurten in de vijf provincies huizen zo’n half miljoen gebruikers. Maar ook in Franstalig België vinden steeds meer inwoners elkaar via Hoplr. Enkele lokale besturen gaan sinds kort aan de slag met het digitaal buurtnetwerk en kenniscentrum voor buurtzorg, buurtcommunicatie en burgerparticipatie. In dit artikel brengen we beknopt de uiteenlopende verhalen van deze Waalse pioniers.

  1. Ville de La Louvière
  2. Ville d’Ath
  3. Commune de Waterloo
  4. Commune de Merbes-le-Château
  5. Brussel

Ville de La Louvière: inclusie en buurtwerking

In 2020 gunde het stadsbestuur van La Louvière (80.000 inwoners) een openbare aanbesteding aan Hoplr. Aan die opdracht al was te merken dat het bestuur voornamelijk wilde inzetten op de transformatie richting warmere, zorgzame buurten

Twee maanden na de lancering zijn 2.352 huishoudens lid (7%). Samen plaatsten de Hoplr-buren uit La Louvière 3.574 buurtberichten en 20.728 reacties, onder meer om elkaar beter te leren kennen, spullen uit te wisselen en hulp te verlenen. Deze cijfers zullen de komende maanden nog fors stijgen. Het stadsbestuur maakt zich namelijk klaar voor een volgende stap in de formule: inclusie en buurtzorg

Binnen deze programmalijn bekijken onze experten hoe ze lokale stakeholders met elkaar kunnen verbinden om het sociaal kapitaal van de buurt maximaal in te zetten. Zo gaan we binnenkort in dialoog met ‘Relais de quartier’, de buurtambassadeurs. Dat zijn inwoners die dienst doen als contactpunten en voelsprieten in de buurt. Ook buurtwerkers in La Louvière zullen voortaan gebruik maken van een geverifieerd account om Hoplr in te zetten ter ondersteuning van hun buurtverbindende initiatieven. 

Lees meer over de programmalijn Inclusie en Buurtzorg via het Kenniscentrum.

Ville d’Ath: omgevingscommunicatie op niveau van de buurt

Ook in Aat (29.000 inwoners) wordt inmiddels goed gebruik gemaakt van Hoplr. 1.452 huishoudens (12%) hebben na een groot half jaar in totaal 2.198 berichten en 12.798 reacties geplaatst.

Ville d’Ath zelf deelde via het Service Dashboard al heel wat berichten met de Hoplr-buren. Binnen de programmalijn ‘Buurtcommunicatie’ trachten we samen met het bestuur begrip en draagvlak te creëren aan de hand van heldere dialoog op het niveau van de buurt.

Zo plaatste de stad al 80 externe berichten over onder meer wegenwerken, vaccinatiestrategie en vacatures. Omgekeerd kunnen inwoners Hoplr gebruiken om meldingen, ideeën en zorgvragen met het bestuur te delen. Voorlopig deelden zij 38 bottom-up berichten over onder meer mobiliteit, sluikstorten en buurtverbindende initiatieven.

Lees meer over de programmalijn Buurtcommunicatie via het Kenniscentrum.

Commune de Waterloo: bevragingen en buurtideeën

Waterloo (30.376 inwoners) maakt gebruik van Hoplr sinds februari 2020 en was daarmee de eerste Waalse gemeente waarmee we een samenwerking zijn aangegaan. Deze anciëniteit uit zich in een aanzienlijke organische groei (mond-aan-mond-reclame). Inmiddels zijn 2.875 huishousdens (26%) lid. Samen plaatsten zij al 7.506 berichten en 66.094 reacties.

De gemeente maakte al meermaals gebruik van de derde programmalijn binnen het Service Dashboard en Kenniscentrum: burgerparticipatie. Daarmee willen we data verzamelen en burgers betrekken om zo (de kwaliteit van) hun impact op de buurt en beleidsvorming te optimaliseren.

Enerzijds lanceerde gemeente Waterloo een bevraging die polste naar de eerste ervaringen met Hoplr. 588 gebruikers namen deel, wat overeenkomt met een participatiegraad van 20%. Daaruit bleek onder meer dat 41% al buren had leren kennen dankzij Hoplr. 

Daarnaast deed Waterloo een oproep tot buurtinitiatieven, waarvoor een budget van €50.000 werd vrijgemaakt. Inwoners deelden meer dan 30 voorstellen, die in totaal ruim 1.000 stemmen en 235 reacties van buren ontvingen.

Lees meer over de programmalijn Burgerparticipatie via het Kenniscentrum.

Commune de Merbes-le-Château: klein maar fijn

Hoplr is er niet alleen voor steden en grote gemeenten. Door de jaarlicentie op basis van aantal huishoudens zijn het digitaal netwerk en Kenniscentrum ook erg interessant voor kleine gemeenten, waar de gemeenschap vaak al sterker is. 

Zo biedt Commune de Merbes-le-Château (4.212 inwoners) haar burgers een platform om vlotter dan ooit met elkaar in contact te staan. Vier maanden na de lancering zijn 308 huishoudens lid (19%) wat al tot 580 berichten en 4.136 reacties heeft geleid.

Regio Brussel: hoofdstad van diversiteit

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Brussel (1.218.255 inwoners), waar bijna 33.000 huishoudens (8%) lid zijn van het digitaal buurtnetwerk. 

De hoofdstad huist enorme diversiteit, van taal en cultuur tot sociale klasse. Hoplr speelt in op het overbruggende sociaal kapitaal. Waar mensen die niets met elkaar gemeen hebben behalve hun woonplaats, samen tot nog meer in staat zijn dan een homogene groep. Als ze maar beschikken over de nodige communicatie-infrastructuur en sociale cohesie. 28% van de Brusselse gebruikers geeft aan nieuwe buren in het echt te hebben ontmoet dankzij Hoplr.

Momenteel organiseren we in samenwerking met 14 lokale verenigingen een briefbedeling in de 115 Brusselse buurten. Binnenkort mogen we dus nog heel wat nieuwe Brusselse gebruikers verwelkomen.
Benieuwd naar onze aanpak? Lees deze case study over onze samenwerking met Commune de Waterloo.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.