Burgerparticipatie bestaat in allerlei vormen en gradaties. Het betekent simpelweg: burgers de mogelijkheid bieden om mee te bouwen aan de maatschappij. Stad Halle biedt met Hoplr non-stop een communicatielijn én podium aan haar burgers, waarmee ze alle treden van de participatieladder beklimt. In dit praktijkvoorbeeld tonen we hoe Stad Halle uiteenlopende initiatieven neemt om haar burgers te engageren.

In dit artikel lees je:

 1. Hoplr in Stad Halle
 2. Casus: gesloten enquête mobiliteit
 3. Casus: Hals Stadspanel
 4. Sociale participatie-initiatieven van Stad Halle op Hoplr

Hoplr in Stad Halle

Hoplr is voor het eerst uitgerold in Halle op initiatief van een aantal inwoners. Twee broers en een vriend uit Buizingen lanceerden het netwerk in hun buurt in de lente van 2019. Dat betekent: een uitnodiging bezorgen aan alle 3.500 huishoudens. Over initiatief nemen gesproken! Inmiddels zijn één op drie Buizingse huishoudens aangesloten op Hoplr.

Stad Halle pikte dit signaal uit de buurt meteen op en zag de waarde van Hoplr voor de hele stad. Begin 2020 maakten alle Halse buurten deel uit van het online buurtnetwerk. 21,5% van de huishoudens is lid.

Via Hoplr kan de lokale overheid vlot in dialoog gaan met een aanzienlijk deel van de bevolking. Door burgers transparant te informeren, legt ze de fundering voor tal van participatie- en citizen engagement initiatieven.

Het is fijn om te zien dat mensen actief gebruik maken van Hoplr in onze verschillende buurten om elkaar vragen te stellen of suggesties te doen. Op onze eigen oproepen of mededelingen krijgen we hier vaak constructieve en enthousiaste reacties.

Dries Boelens, Deskundige communicatie, participatie en conversatie bij Stad Halle

Stad Halle betrekt burgers met Hoplr

CASUS: geverifieerde enquête op basis van rijksregisternummer

Stad Halle ontving dit jaar meldingen over de verkeerssituatie in een aantal straten in Lembeek. Een vijftal scenario’s konden als oplossing dienen. Het bestuur wilde de stem van de omwonenden horen.

De opzet

Dit was de opzet van de bevraging. Stad Halle wilde met Hoplr:

 • een extensieve vragenlijst publiceren die gebruiksvriendelijk is voor afnemer en respondent;
 • zo veel mogelijk respondenten bereiken; en
 • verifiëren dat respondenten effectief in de straten wonen.

Kanttekening: Hoplr heeft recent een kennisprofiel burgerparticipatie aangeworven. Als Burgerparticipatie Expert en Data Analist kan dr. Jonas De Meulenaere inzicht bieden bij het samenstellen en verwerken van bevragingen. Bovendien kunnen gemeenten met een Premium Licentie hem gratis inschakelen. Echter, aangezien deze bevraging afgelopen zomer plaatsvond, heeft een externe partij Stad Halle geholpen met de inhoud van de bevraging.

Het traject samen met Hoplr

Hoplr biedt naast online gemeenschapsvorming tal van functionaliteiten om burgers te bevragen. De geverifieerde of besloten enquête is er daar één van. Burgers verifiëren eerst hun identiteit en kunnen daarna een vragenlijst invullen. Dit is hoe stad Halle de bewoners van de betrokken straten bevroeg via Hoplrs enquête.

 • Opstellen: Stad Halle kon de vragenlijst gemakkelijk ingeven en lanceren via het participatieluik van het Service Dashboard. Deze biedt verschillende vraagvormen zoals matrices, beoordelingen en prioriteitsvragen.
 • Publicatie: Stad Halle heeft in de betrokken straten een brief bedeeld met daarin de automatisch gegenereerde, publieke link naar de vragenlijst. Ook deelde ze de vragenlijst in één beweging met Hoplr-buurt Lembeek Oost. Tot slot hebben we een PDF bezorgd, waardoor een papieren versie op vraag beschikbaar was.
 • Verificatie: Voor het invullen dienden respondenten hun rijksregisternummer in te geven ter verificatie. Verder was de enquête anoniem.
 • Visibiliteit: Op het buurtplatform bleef de vragenlijst gedurende de hele looptijd in beeld. Bij het publiceren kregen alle buren uit Lembeek Oost een melding per mail of notificatie (tenzij ze hadden aangegeven geen meldingen te willen ontvangen). Stad Halle kon het Service Dashboard ook steeds gebruiken om een herinnering in de buurt te plaatsen.
 • Ondersteuning: Respondenten konden zoals altijd bij het Hoplr-team terecht voor technische problemen (zoals problemen veroorzaakt door een verouderde browser).
 • Verwerking: Onze participatiemodule biedt een continue visuele voorstelling van de resultaten. Achteraf kon de lokale overheid de data exporteren voor vlotte verwerking.

We merkten al snel dat de URL in de brief aanvankelijk niet klopte. Na enkele bezorgde telefoontjes en mails stuurden we een algemene oproep en een nieuwe brief uit, waarmee dit foutje snel was opgelost.

Dries Boelens, Deskundige communicatie, participatie en conversatie bij Stad Halle

Resultaten

200 van de 750-tal gezinshoofden heeft deelgenomen. Dit komt neer op een participatiegraad van zo’n 27%. Dit is een fantastisch resultaat voor een zeer stevige vragenlijst. Bovendien hebben 110 van de 200 respondenten zich opgegeven om verder met het bestuur in gesprek te gaan tijdens een offline moment. Dat komt neer op maar liefst 15% van de huishoudens in de getroffen straten.

CASUS: Hals Stadspanel

Bij haar beleidsvorming keert stad Halle zich consequent tot de burger voor inspiratie. Daarbij vindt ze het van vitaal belang dat de hele bevolking gerepresenteerd wordt. Zeker bij onderwerpen die iedereen dagelijks treffen, zoals de coronamaatregelen.

De opzet

Daarom wilde het bestuur een Hals Stadspanel oprichten. Stad Halle rekent opnieuw op Hoplr om:

 • een panel samen te stellen die de bevolking correct weerspiegelt, bestaande uit 500 willekeurig geselecteerde inwoners;
 • het stadspanel driemaal per jaar op te roepen voor een bevraging; en
 • telkens een vragenlijst samen te stellen en te verwerken.

Het traject samen met Hoplr

Hoplrs burgerparticipatie-expert Jonas was de geknipte persoon voor deze opdracht. Op basis van zijn jaren ervaring als senior researcher bij Universiteit Gent, schreef Jonas een specialistische procedure uit om een representatieve streekproeftrekking te bekomen. Daaruit kwam een lijst van 500 Halse inwoners die samen het stadspanel vormen.

Begin december nodigden we het stadspanel uit voor een eerste bevraging omtrent de coronamaatregelen. Het gaat opnieuw om een geverifieerde enquête. Deze keer moeten respondenten gebruikmaken van een unieke code die ze per post krijgen.

De leden van het stadspanel ontvangen 3 brieven. Eén ter uitnodiging, één ter herinnering en één laatste herinnering met een bijgesloten papieren vragenlijst. Elk van de brieven bevat de unieke code. Het opstellen, printen met unieke codes en verdelen van de brieven, wordt (in samenspraak met stad Halle) door Hoplr verzorgd.

De burgerparticipatie- en communicatie-experten van Hoplr stelden zowel de brieven als de vragenlijst samen.

De eerste bevraging behandelt vier thema’s: stedelijke communicatie, vrijetijdsbesteding, mentale draagkracht en economische impact; allemaal in het kader van de coronacrisis.

De bevraging loopt nog tot halverwege januari.

Ook doet Stad Halle vaak aan sociale burgerparticipatie

Stad Halle is dit voorbije jaar een ware bron van inspiratie geweest wanneer het op burgerparticipatie aankomt. Ze toont aan dat de lokale gemeenschap de perfecte context biedt voor zowel grootschalige projecten als laagdrempelige oproepen.

Burgerparticipatie kent namelijk vele vormen: inwoners bevragen, burenhulp stimuleren of een podium voor initiatieven bieden. Hieronder delen we enkele Hoplr-berichten van Stad Halle omtrent sociale burgerparticipatie en citizen engagement.

Bij sociale burgerparticipatie stimuleert men inwoners om bij te dragen aan de gemeenschap (in tegenstelling tot overheidsparticipatie, waarbij de inwoners bijdragen aan het beleid).

Samen mondmaskers maken

In de piek van de coronacrisis schakelde Stad Halle lokale verenigingen en buurtcomités in om mondmaskers te maken.

Speelstraten

Burgers konden hun straat afgelopen zomer omtoveren tot speelstraat.

Warme dagen

Stad Halle stimuleerde burgers om een oogje in het zeil te houden voor ouderen en zieken tijdens de hittegolf.

Project wijkgroen

Inwoners konden zich opgeven als wijk- of klimaatambassadeur. Samen met het bestuur buigen ambassadeurs zich over vergroening van hun wijk of een klimaatplan voor de stad.

We kijken nu samen met Hoplr verder of we deze vrijwilligers (voorlopig net geen 20) kunnen verzamelen in een virtuele kleine ‘buurt’ waarin we samen constructief aan de slag kunnen.

Dries Boelens, Deskundige communicatie, participatie en conversatie bij Stad Halle

Verkeerstelling

De lokale overheid schakelt burgers in om mobiliteitsstromen in kaart te brengen.

Enquête kleuterschool

Stad Halle heeft de vragenlijst uit de eerste casus hierboven ook toegespitst op personeel en ouders van kinderen van een kleuterschool. Deze werd niet verspreid via de Hoplr-buurten.

De stad maakte echter handig gebruik van de enquête-tool van Hoplr. Men deelde de publieke link in een mail, waarop 10 van de 40 aangeschreven personen de enquête invulde. Het ging hier om een anonieme of publieke enquête (iedereen die op de link terechtkomt, kan deelnemen).

Bottom-up ideeën

Burgers kunnen via Hoplr berichten met de lokale overheid delen. Stad Halle ontving op deze manier al 23 ideeën, meldingen en zorgvragen uit de buurt. Een gebruiker stelde zo een scheidingslijn voor fietsers en voetgangers voor, in de buurt van een school. Stad Halle kon de initiatiefnemer daaropvolgend in de juiste richting wijzen.

Conclusie

Stad Halle maakt van burgerparticipatie een reflex. Door inwoners op zowel laagdrempelige als grootschalige manieren te engageren, verhoogt ze de kwaliteit van het beleid, haar dienstverlening en uiteindelijk elk aspect van de gemeenschap (sociale inclusie, omgeving, veiligheid,…).

Wij zijn trots dat de stad enerzijds vruchtbaar gebruik kan maken van onze functionaliteiten en anderzijds een onschatbare meerwaarde biedt voor Hoplrs lokale gemeenschappen in Halle. Goed bezig!

Ben je benieuwd naar alle communicatie-, buurtzorg- en participatiemogelijkheden die Hoplr en het Service Dashboard te bieden hebben? Vraag een infosessie aan of lees meer over de verschillende modules: https://services.hoplr.com. Vraag een infosessie aan
Hoplr won 3 awards in 2020
 • 'Seal of Excellence' van de Europese Commissie
 • WINNAAR World Summit Awards 2020
 • WINNAAR European Social Services Award 2020
European Commission World Summit Awards European Social Services

Volg onze nieuwsbrief