Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Stad Bergen: de hoofdstad van provincie Henegouwen en de thuis van ruim 95.000 inwoners. In 2021 beslisten burgemeester Nicolas Martin en schepen van burgerparticipatie Charlotte De Jaer, dat ze het participatieproject ‘Bougeons pour nos villages’ op Hoplr zouden laten doorgaan. Lees hieronder hoe dat verliep.

Hoe werkt Hoplr?

“Het nieuwe buurtnetwerk maakt deel uit van dit driejarige participatietraject, en zal de sociale samenhang van de buurten versterken. Het spreekt voor zich zo’n netwerk enkel succesvol kan zijn als het voldoende leden telt. Het heeft zijn waarde al bewezen in andere gemeenten in Henegouwen en wij hopen van harte dat de inwoners van Bergen zich massaal zullen inschrijven.”

Charlotte De Jaer, schepen burgerparticipatie van Bergen

Bougeons pour nos villages

‘Bougeons pour nos villages’ is een initiatief van de burgemeester en schepen om de dorpen en buurten nieuw leven in te blazen. Dit door nieuwe projecten, samenwerkingsverbanden en het verenigingsleven in de buurt te stimuleren.

Het project bestaat uit twee fases:

  • een enquête om de behoeften rond een resem buurtthema’s (mobiliteit, veiligheid, woonomgeving, …) in kaart te brengen; en
  • co-creatie workshops om samen met buurtbewoners ideeën en concrete actiepunten te formuleren.

Stad Bergen deed hiervoor beroep op Hoplr, zodat ze vlot buurtbewoners kon verbinden, bevragen en uitnodigen om te participeren. Dit alles begon bij het uitrollen van de Hoplr-buurten.

Hoplr-Buurten van Bergen

Samen met het bestuur hebben we Bergen opgedeeld in 16 Hoplr-buurten. Die zijn niet te groot, en niet te klein: precies goed om zowel relevantie als interactie te maximaliseren.

16 Hoplr-buurten in Bergen

Lokale verenigingen hebben in elk van de buurten uitnodigingen tot het digitaal buurtnetwerk verdeeld. Daarop hebben zich 4.146 huishoudens (10%) geregistreerd. De komende jaren verwachten we, door middel van een herbedeling, promotie en mond-aan-mond reclame, een stijging tot zo’n 30%, zoals in Gent.

De inwoners van Bergen hebben in een half jaar 5.774 berichten en 29.640 reacties geplaatst over onder meer buurtactiviteiten, deeleconomie, ideeën voor de buurt, …

“Sociale cohesie en burgerparticipatie, waarop het hele Hoplr-concept is gebaseerd, zijn ook prioriteiten voor het college. Daarom vonden wij het sociaal buurtnetwerk een logische keuze voor onze stad. Het verleden heeft al aangetoond dat de kleinschaligheid van de buurt mensen aanmoedigt om te participeren en hun mening te geven. Dat willen we stimuleren. Verder is Hoplr voor ons heel nuttig om op een meer directe en gerichte manier informatie te verspreiden of verzamelen. Zo kunnen we onze projecten zo goed mogelijk afstemmen op de realiteiten van een buurt.”

Nicolas Martin, Burgemeester van Bergen

Service Dashboard

De relevante stadsdiensten sluiten zich aan via een extern dashboard. Zo staan ze in contact met de gebruikers, zonder inkijk te krijgen in de buurtgesprekken.

Waarom zouden steden en gemeenten zich mee aansluiten? Hoplr is de enige online omgeving waar alleen buurtbewoners aanwezig zijn. Het bestuur staat dus rechtstreeks in verbinding met de burger, zonder de vele ruis van niet-inwoners of andere organisaties en bedrijven. Een ideale omgeving voor buurtinspraak, en het ‘Bougeons pour nos villages’ project van stad Bergen.

“Het is een nieuwe en originele manier voor ons om rechtstreeks met de burgers in contact te komen, en voor de burgers om met de stad in contact te komen. Er bestaan al veel kanalen, en Hoplr vult dit aanbod aan met haar eigen functionaliteiten”

Nicolas Martin, burgemeester van Bergen

Buurtinspraak

Het Service Dashboard biedt bovendien functionaliteiten waarmee de stad buurtbewoners inspraak in hun buurt kan geven. Simpelweg binnen de vertrouwde omgeving van Hoplr, waaronder:

  • Enquête
  • Buurtinitiatieven
  • Burgerbudget

Daar maakte stad Bergen al handig gebruik van, met haar bevraging ‘Bougeons pour nos villages’. Via het Service Dashboard kon de stad haar bevraging aanmaken en meteen met de buurten delen, waarna 23% van de geregistreerde huishoudens deelnam: niet minder dan 877 inzendingen.

Bekijk hier al onze functionaliteiten voor buurtinspraak.

Buurtcommunicatie

Bovendien kan de stad haar bewoners straks vlot uitnodigen voor de workshops. Stad Bergen gebruikt haar dashboard namelijk om berichten van algemeen nut en evenementen met telkens één, enkele of alle buurten te delen.

Voorlopig plaatste de stad 63 buurtgerichte berichten over onder meer wegenwerken en lokale initiatieven.

Bekijk hier onze functionaliteiten voor buurtcommunicatie.

Buurtzorg

Tot slot, ook wanneer stad Bergen straks buurtinitiatieven wil ondersteunen, zal ze geen tekort hebben aan helpende handen. In Bergen hebben zich 652 inwoners aangemeld voor burenhulp. Dat betekent dat ze bereid zijn hun buren te helpen bij allerlei informele hulpverlening, zoals bijles Frans, gezelschap, boodschappen doen, …

564 van hen geven zich ook op als vrijwilliger. Dat betekent dat ze meteen door de stad kunnen worden ingeschakeld voor vrijwilligerswerk.

Bekijk hier wat Hoplr betekent voor buurtzorg.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.