Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Gemeente Zele wil Hoplr maximaal benutten. Dit door een veelvoud van departementen aan te sluiten, lokale actoren te betrekken, en een inspirerende communicatiecampagne uit te rollen.

En met overdonderend succes: na slechts twee weken was 23% van de Zeelse huishoudens aangesloten op Hoplr. In dit artikel lees je hoe gemeente Zele dat heeft klaargespeeld, en hoe dit andere gemeenten al heeft geïnspireerd.

360°-aanpak: alle partijen werden betrokken

Het Service Dashboard biedt mogelijkheden voor verschillende afdelingen binnen een lokaal bestuur. De implementatie en insteek variëren dan ook sterk per stad of gemeente.

Gemeente Zele maakte echter heel bewust de keuze om alle relevante partijen te betrekken. Burgemeester Hans Knop heeft een duidelijke visie voor ogen: sociale, verbonden en veilige wijken in heel Zele. Om Hoplr optimaal in te zetten voor dat doel, spelen heel wat partijen een rol:

 • Dienst Wijkwerking
 • Dienst Communicatie
 • Politie
 • Lokale Dienstencentra
 • BIN-coördinatoren
 • Buurtcomités
 • Lokale handel

Gemeente Zele heeft een jaarlicentie voor het Service Dashboard. Daarmee kan de communicatiedienst in dialoog gaan met de buurten van Zele (zonder inkijk te krijgen in de buurtgesprekken). Dat is niet enkel interessant voor de communicatieambtenaren, maar ook voor bijvoorbeeld participatieambtenaren, wijkwerkers en zelfs de burgemeester.

Verder betrekt de gemeente ook de lokale dienstencentra, BIN-coördinatoren en buurtcomités actief in het wijkverhaal van Hoplr. We luidden deze samenwerking in aan de hand van een uitgebreide infosessie. Daar ging men in dialoog met het bestuur na een toelichting van Jennick Scheerlinck, oprichter van Hoplr. Op deze manier voelen alle lokale spelers zich geëngageerd om mee aan de kar te trekken – een enorme meerwaarde.

Tot slot kreeg ook de lokale handel een plaats binnen het buurtnetwerk. Het middenveld levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang en gemeenschapsvorming binnen de buurt. Men koos ervoor om elke dag 3 geregistreerde lokale handelaars en verenigingen binnen de grenzen van de gemeente uit te lichten in de Hoplr-buurten. Hoplr blijft natuurlijk wel reclamevrij.

We kozen voor een integrale manier van werken door van Hoplr ook een BIN-platform te maken, het als tool te gebruiken voor de zorgzame buurten én het als platform aan te bieden voor onze vele buurtcomités. Tot nu toe blijkt dat een bijzonder succes.

Thomas Bauwens, Schepen van Buurtwerking en BIN Gemeentebestuur Zele

De lancering in Zele kent een vliegende start

In slechts twee weken tijd slaagde gemeente Zele erin 23% van haar huishoudens naar Hoplr te halen – een record. Hoe? Onze klassieke briefbedeling in combinatie met een creatieve ‘Hoplr komt’-lanceringscampagne zorgden voor deze straffe conversie. De gemeente nam deze acties:

 • Hoplr-broodzakken bij de lokale bakkers
 • Spandoek op invalswegen en marktplein
 • Vlotte distributie van uitnodigingsbrieven in samenwerking met Scouts en Gidsen Zele
 • Inschakelen lokale pers

We kwamen tot de conclusie dat Zelenaars hun buren niet meer kenden. Omdat we net dat heel belangrijk vinden, zochten we naar een oplossing zodat we zowel voor jong als oud opnieuw dat contact met hun buren en buurt konden stimuleren. Hoplr is daar het perfectie middel voor.

Thomas Bauwens, Schepen van Buurtwerking en BIN Gemeentebestuur Zele

Na de initiële lancering kunnen we altijd rekenen op heel wat organische groei – inmiddels is 27% aangesloten! Buren nodigen elkaar natuurlijk maar al te graag uit voor het platform. Ook buurtcomités trekken mee aan de kar. Zij vermelden Hoplr in alle communicatie en roepen op tot inschrijven in hun folders. Verder staan deze leuke acties vanuit de gemeente op de planning voor de komende maanden:

 • Hoplr-tips in infokrant van de gemeente
 • Infographic om buurten te stimuleren de ‘beste’ te willen zijn
 • Een getuigenis bij grootgebruikers per wijk voor de tweede bedeling

Normaal gesproken wordt iedere Hoplr-lancering gevolgd door een infosessie voor alle inwoners. Daarin geeft het Hoplr-team een woordje uitleg, beantwoorden we vragen en helpen we personen die digitaal minder sterk zijn bij het aanmaken van een account. COVID-19 gooide echter roet in het eten en we moesten de infosessies in Zele afgelasten. Deze komen er zeker nog aan!

Buurtkaart gemeente Zele met daarop de Hoplr-buurten en wat cijfers aangegeven.

Communicatie

Ook wat buurtgerichte communicatie betreft, zorgt gemeente Zele voor een veelzijdige dienstverlening. Een veelvoud aan thema’s komt hier aan bod:

 • Updates corona maatregelen
 • Informatie omtrent recyclageparken
 • Berichtgeving van de burgemeester
 • Communicatie omtrent evenementen
 • Updates over wegen- en herstellingswerken
 • Informatie voor jongeren
 • Meldingen omtrent mobiliteit en nutsvoorzieningen
 • Veiligheid en BIN-updates
Gemeente zele deelt een bericht met de Hoplr-buren: bericht van de burgemeester. Daarin roept hij op om de corona-maatregelen te volgen.
Gemeente Zele licht buren in over een rare geur in het leidingwater

Omgekeerd kunnen leden zich via Hoplr tot de gemeente richten. Gemeente Zele werd dankzij het online buurtnetwerk al op de hoogte gebracht van meldingen omtrent riolering, overdreven snelheid en afval. Ook Politiezone Berlare-Zele is beschikbaar als meldpunt en plaatst berichten omtrent inbraakpreventie.

Het BIN bereikt veel meer mensen wat het veiligheidsgevoel in de buurt verhoogt, de politie post regelmatig acties voor de buurten en mensen komen opnieuw met elkaar in contact.

Thomas Bauwens, Schepen van Buurtwerking en BIN Gemeentebestuur Zele

Burgerparticipatie

En die dialoog gaat nog een stuk verder. De lokale overheid kan Hoplr inzetten om burgers te bevragen, dankzij tal van laagdrempelige mogelijkheden voor burgerparticipatie.

Gemeente Zele gebruikte Hoplr al om inwoners te vragen: ‘Wat vind jij de belangrijkste uitdaging voor jouw wijk?’. Via een simpele Hoplr-enquête hebben 736 buren (35% van de aangesloten huishoudens) die vraag beantwoord.

Maar burgerparticipatie is meer dan alleen je mening geven, het is ook de handen uit de mouwen steken. Zele gebruikte het buurtplatform om vrijwilligers te zoeken die buren een handje kunnen helpen. Hoplr stimuleert burenhulp, maar maakt ook andere initiatieven voor gemeenschapsvorming een stuk toegankelijker.

Extern bericht van gemeente Zele over #9240 helpt, waarin ze burgers oproepen zich in te schrijven al vrijwilliger voor burenhulp

Het effect van een dienstverlening die departementen overstijgt

Samen met een hele resem aan departementen en stakeholders bouwen we aan een sterke lokale gemeenschap waar iedereen zich betrokken voelt. En zo plaveien we ook de weg naar die sociale, verbonden en veilige wijken.

Een lancering waar je mond van openvalt was daarbij slechts het begin. Nu, zes maand na de lancering, heeft maar liefst 27% van de Zeelse huishoudens een Hoplr-account in één van de 10 buurten.

En gemeente Zele is nog lang niet klaar. Ze hoopt zich snel te kunnen rekenen tot de primussen van Hoplr: gemeente Boechout (53%), Sint-Katelijne-Waver (42%) en Oosterzele (40%).

Onze ambitie is om op termijn 50% van de Zeelse gezinnen te bereiken met Hoplr. Dat klinkt ambitieus, maar het is zeker niet onhaalbaar. Na de lancering zaten we onmiddellijk aan 30%

Thomas Bauwens, Schepen van Buurtwerking en BIN Gemeentebestuur Zele

Wij twijfelen er alleszins niet aan dat de Hoplr-buurten in Zele nog een heel stuk zullen aangroeien, de komende maanden. Dat zal te danken zijn aan een ongelooflijk enthousiast bestuur met een duidelijke visie en een 360°-aanpak. We wensen ze alvast veel succes!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.