Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Gemeente Den Haag ontwerpt sinds 2019 een wijkagenda voor elke wijk. Daarin bepalen bestuur, bewoners en lokale organisaties samen de belangrijkste verbeter- en actiepunten voor de komende vier jaar. Steeds meer stadsdelen van Den Haag maken hiervoor onder meer gebruik van Hoplrs ‘Publieke Inspraakplatform’. Als praktijkvoorbeeld lichten we kort de wijkagenda van Houtwijk in stadsdeel Loosduinen toe.

 1. Stadsdelen Den Haag op Hoplr
 2. Publiek Inspraakplatform
 3. Wijkagenda Houtwijk (Loosduinen)
 4. Andere wijkagenda’s in Den Haag

1. Stadsdelen Den Haag op Hoplr

Den Haag bestaat uit acht stadsdelen. Elk stadsdeel heeft zijn eigen gemeentelijke diensten, wat een meer wijkgerichte aanpak toelaat. Stadsdeel Segbroek was de eerste om digitaal buurtnetwerk Hoplr uit te rollen. Eind 2019 startte de gemeente er een proefproject.

12% van de huishoudens had zich binnen 6 maanden geregistreerd om met de buurt in verbinding te staan. Na een succesvolle periode besloot Segbroek een jaarlicentie af te sluiten. Daarna volgden stadsdelen Loosduinen en Leidscheveen-Ypenburg al gauw, en ook Scheveningen en Laak zijn een pilot gestart. Vandaag zijn in Den Haag 39 buurten actief. Een kort overzicht (d.d. september 2021).

Den Haag Segbroek

 • Populatie: 60.593
 • Opgestart: december 2019
 • Buurten: 11
 • Huishoudens actief: 17%

Den Haag Leidscheveen-Ypenburg

 • Populatie: 48.221
 • Opgestart: april 2021
 • Buurten: 10
 • Huishoudens actief: 15%

Den Haag Loosduinen

 • Populatie: 45.865
 • Opgestart: oktober 2020
 • Buurten: 10
 • Huishoudens actief: 12%

Elk van de stadsdelen heeft een Service Dashboard waarmee het bestuur kan inzetten op buurtzorg, buurtcommunicatie en buurtinspraak. Onder de noemer ‘buurtinspraak’ maakten de stadsdelen gebruik van Hoplrs Publiek Inspraakplatform. Op die manier kunnen ook burgers die geen lid zijn van Hoplr meestemmen over de wijkagenda.

2. Publiek Inspraakplatform met Hoplr

Een Publiek Inspraakplatform is een website waarop de gemeente mogelijkheden tot inspraak verzamelt en aan de burger voorschotelt. Het Publiek Inspraakplatform onderscheidt zich op enkele manieren van het digitaal buurtnertwerk:

 • In de huisstijl van de gemeente
 • Subdomein naar keuze binnen de gemeentelijke website
 • Toegankelijk voor alle burgers (ook zonder Hoplr-account)
 • Maakt het mogelijk om rechtsreeks naar nieuwsberichten, evenementen, projecten, enquêtes,… te linken

Hieronder vertellen we hoe Stadsdeel Loosduinen de wijkagenda voor Houtwijk stap per stap ontwierp.

3. Wijkagenda Houtwijk

Hoplr-buurten, Publiek Inspraakplatform en verkennende enquête

Oktober 2020 – De uitrol van de Loosduinse Hoplr-buurten ging gelijk gepaard met de lancering van de Houtwijkse Wijkagenda. Daarvoor maakte stadsdeel Loosduinen gebruik van een Publiek Inspraakplatform, namelijk loosduinen.hoplr.com.

Inleiding bij het Publiek Inspraakplatform van Loosduinen

Het bestuur trapte af met de enquête ‘Prettig Wonen in Houtwijk’. Daarin werd gepolst naar de algehele woonbeleving in Houtwijk: sociaal contact, veiligheid, overlast,… 525 wijkbewoners namen deel. Uit de resultaten haalde stadsdeel Loosduinen 10 thema’s die aandacht nodig hebben in Houtwijk. De uitslag van de enquête deelde ze via Hoplr en het Publiek Inspraakplatform.

Resultaten eerste vraag ‘Prettig Wonen in Houtwijk’ Enquête

Hoplr heeft ons geholpen om een goede analyse van de wijk te maken. Doordat we dezelfde vragen hanteerden als een stedelijk onderzoek, konden we de wijkscores afzetten tegen stedelijke scores. En kregen we goed zicht op de sterktes en zwaktes van de wijk. Dit helpt om een Wijkagenda te vullen.

Wouter de Hoog, Projectleider Wijkagenda Stadsdeel Loosduinen

Wijkpeilingen

Februari 2021 – Vervolgens stelde het bestuur enkele verdiepingsvragen op basis van de uitslag van de enquête. Zo gaf een groot aantal deelnamers aan parkeeroverlast te ervaren. Aan de hand van een peilig wilde het bestuur graag de oorzaak van deze overlast kennen. Een peiling is in tegenstelling tot een enquête niet noodzakelijk anoniem. Burgers stemmen, volgen live de tussenstand en gaan bij de peilingen in dialoog. Burgers stemden in totaal 457 keer en schreven nog eens 73 reacties.

Peiling thema Parkeren

Prioriteiten voor de wijk bepalen

Maart 2021 – Nu de 10 thema’s waren scherpgesteld, werden wijkbewoners uitgenodigd deze op volgorde van belangrijkheid te rangschikken. De top 3 zou vervolgens de Wijkagenda opmaken. Bewoners van Houtwijk konden niet alleen op het Publiek Inspraakplatform stemmen, maar ook via een papieren vragenlijst per post. Indienen kon ook via een stembus in de winkel. Stadsdeel Loosduinen voorzag bovendien een stemwijzer die de verschillende thema’s verduidelijkte. 733 wijkbewoners stemden mee.

Ook voor de analyse van al deze data deed stadsdeel Loosduinen beroep op onze diensten. Hoplrs expert buurtinspraak verwerkte alle inzendingen om tot een representatief resultaat te komen. Deze goot hij in een beknopt rapport, raadpleegbaar via het Publiek Inspraakplatform.

Rapportage wijkagenda

Veel bewoners hebben gestemd op de prioriteiten op de wijk. Doordat veel bewoners motiveerden waarom ze een thema het belangrijkst vonden, konden we de Wijkagenda toespitsen op de problematiek die mensen ervaarden. Hoplr heeft ons geholpen om de open antwoorden te structureren in een overzichtelijk rapport, dat we ook hebben gedeeld met de wijk.

Wouter de Hoog, Projectleider Wijkagenda Stadsdeel Loosduinen

Tegen april was de top 3, en daarmee de Wijkagenda voor Houtwijk, bepaald. Als belangrijkste verbeterpunt koos Houtwijk ‘Onderhoud groen en straten‘. Op de tweede plaats landde ‘Een schone wijk‘. ‘Jongeren in de wijk‘ werd het sociale thema op de Wijkagenda.

Wijkagenda Houtwijk 2021 – 2025

Uitvoeren actiepunten

Nu de Wijkagenda klaar is, blijft stadsdeel Loosduinen niet bij de pakken zitten. Via het Publiek Inspraakplatform kondigt het bestuur initiatieven aan binnen elk van de drie projecten.

 • Voor project ‘Een Schone Wijk’ gingen kinderen met afbreekbare verf op pad om ter bewustmaking hondenpoep in het park in een kleurtje te steken.
 • Binnen project ‘Onderhoud Groen en Straten’ werden bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst om plannen voor de binnen-, voor- en achtertuinen te bepalen.
 • In project ‘Jongeren in de wijk’ ondertekenden de lokale voetbalclub en jeugd een akkoord waarin staat dat jongeren het veld vrij mogen gebruiken, als ze het schoonhouden.

De komende vier jaar werkt stadsdeel Loosduinen samen met bewoners en organisaties verder aan de drie thema’s. Via het Publiek Inspraakplatform gaan zij wijkbewoners gedurende het gehele project betrekken. Wij zijn alvast benieuwd naar het vervolg!

Tijdens het opstellen van de Wijkagenda zijn veel bewoners lid geworden van het buurtnetwerk Houtwijk. Hierdoor kunnen we makkelijk communiceren met de bewoners over uitgevoerde acties en oproepen om zelf aan de slag te gaan met de agendapunten. We vinden het belangrijk dat de berichten die wij plaatsen ook toegankelijk zijn voor niet-leden van Hoplr, daarom zetten we deze berichten ook op het Publiek Inspraakplatform.

Wouter de Hoog, Projectleider Wijkagenda Stadsdeel Loosduinen

4. Andere participatieprojecten

Andere aangesloten stadsdelen van Den Haag ontwierpen eveneens een wijkagenda via Hoplrs Publieke Inspraakplatformen:

En Stadsdeel Loosduinen zet nog een Publiek Inspraakplatform in om als eerste een burgerbudget te lanceren: https://kijkduin.hoplr.com/.

Meer over onze functionaliteiten rond buurtinspraak, waaronder het Publiek Inspraakplatform en burgerbudget, vind je hier: https://services.hoplr.com/nl/buurtinspraak

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.