Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

In 6 maanden tijd registreerden ruim 4.100 huishoudens (12%) zich voor de 10 buurten die werden geselecteerd voor de Hoplr-pilot in Den Haag. Buren posten gemiddeld 100 buurtberichten en 730 reacties per week, wat neerkomt op een totaal van 66.000 interacties. 72% van de geregistreerde huishoudens gebruikt Hoplr minstens één keer per week.

In dit artikel lees je:

 1. Wat de gemeente Den Haag met deze Hoplr-pilot wilde bereiken
 2. Hoe een Hoplr-pilot werkt
 3. Wat de resultaten zijn na 6 maanden
Hoplr ontvangt de ‘Seal of Excellence’ voor corona-relevante innovatie, implementatie en impact

1. Den Haag’s doel voor de Hoplr-pilot

De ambitie van gemeente Den Haag voor het Hoplr-project was tweeledig:

 1. Den Haag wilde de impact van lokale gemeenschapsvorming op sociale cohesie, inclusie en betrokkenheid meten, binnen een aantal van hun buurten.
 2. De gemeente wilde experimenteren met de burgerparticipatie– en communicatiefunctionaliteiten van ons Service Dashboard.

‘We verbinden buren met elkaar en met hun lokale overheid.’

Hoplr verlegt de focus van het individu naar de gemeenschap. Via Hoplr krijg je gemakkelijk toegang tot het sociaal kapitaal in je buurt, zoals materiaal, kennis, tijd en infrastructuur.

 • Fase 1. Online verbinden, offline ontmoeten. Hoplr verbetert de sociale cohesie tussen buren door offline ontmoetingen te stimuleren. Bijvoorbeeld door: hulpvragen, het uitwisselen van goederen en diensten, lokale activiteiten en circulaire economie.
 • Fase 2. Observerend leren en wederkerigheid. We stimuleren de buurt om geleidelijk aan zorgzamer en inclusiever te worden. We doen dit door een rimpeleffect van observationeel leren in gang te zetten, waarbij één moment van hulpverlening anderen kan inspireren.
 • Fase 3. Community building creëert een gevoel van verbondenheid. Zodra een lokale gemeenschap een sterk gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid krijgt, begint ze voor zichzelf te zorgen en zullen de leden haar integriteit bewaken. Ze zullen actief op zoek gaan naar mensen zoals ouderen, nieuwkomers en anderstaligen. Dit is de perfecte broedplaats voor vruchtbare burgerparticipatie.
Illustratie die onze visie ten opzichte van fysieke ontmoetingen versus digitale platformen aantoont: de twee versterken elkaar, een digitaal platform kan fysieke ontmoetingen gemakkelijker maken, maar offline cohesie zorgt er ook voor dat meer mensen gebruik gaan maken van dat platform. Beide zorgen samen voor een sterkere community, wat dan weer voor meer betrokkenheid, en dus meer inclusieve burgerparticipatie zorgt.

Eén van de hoofdtaken van Community builden is de “onzichtbare” wijkbewoner zichtbaar te maken en mensen draagvlak te bieden voor hun mening. Ik zie in Hoplr een instrument om deze doelgroep te bereiken en al dan niet digitaal te laten participeren.

Eric Borst, Community Builder bij Gemeente Den Haag

2. Hoe werkt een Hoplr-pilot?

Een Hoplr-pilot stelt lokale overheden in staat het Service Dashboard uit te proberen voor een periode van zes maanden tegen een vaste kost, zonder verdere verplichtingen.

Stap 1: Buurten bepalen

 • Samen met de opdrachtgever verdelen we de geselecteerde regio in buurten. Ideale Hoplr-buurten bevatten 1000 tot 4000 huishoudens en bestaan ​​vaak uit een stadsdeel, een stadscentrum, een woonwijk, een dorp,…
 • We stellen een fysieke uitnodigingsbrief op met het logo van jouw organisatie. Op deze uitnodigingsbrief staat een code waarmee burgers zich op basis van hun adres kunnen aanmelden voor de juiste buurt.
Groen – aanmeldingen met uitnodigingsbrief en code
Blauw – organische aanmeldingen zonder code

Stap 2: Verspreiding van de uitnodigingsbrief

Er zijn verschillende opties wat betreft de distributie:

 • We kunnen beroep doen op enkele vrijwilligers of betrokken burgers die de buurt willen verbinden, en die het zien zitten om de uitnodigingsbrieven te verspreiden.
 • We kunnen contact opnemen met één of meerdere lokale organisaties die bereid zijn de uitnodigingsbrieven per buurt te bezorgen – in ruil voor een eerlijke vergoeding. Op deze manier stroomt een aanzienlijk deel van de vaste kost terug naar de gemeenschap.
 • Mogelijks bestaat er nog een alternatief, eventueel relevant voor jouw regio. Bedenk eens welke partij bijvoorbeeld lokale infomagazines bezorgt, of indien er beschutte werkplaatsen in de buurt zijn die kunnen helpen.
 • We betalen een lokaal distributiebedrijf om de brieven te bezorgen.

Stap 3: Start gebruik van het Service Dashboard

Tijdens een online infosessie laten we de kneepjes van het Service Dashboard zien.

We beginnen met een eerste statusupdate over de Hoplr-buurten (hoeveel huishoudens zijn geregistreerd, hoe actief zijn ze op het netwerk, hoe wordt het netwerk gebruikt,…).

Vervolgens laten we de verschillende modules van het Service Dashboard zien en hoe je ze kunt gebruiken voor buurtcommunicatie en burgerparticipatie.

Ten slotte zullen we je inspireren met enkele communicatievoorbeelden uit andere steden en je op weg helpen met een eerste bericht om in de aangesloten Hoplr-buurten te posten.

Het fijne aan Hoplr is dat zij maatwerk willen leveren. Niet vastzitten in een eigen structuur maar meedenken en vooral mee ontwikkelen om zo nog beter in de haarvaten van de wijk te geraken.

Eric Borst, Community Builder bij Gemeente Den Haag

Indien van toepassing begint het proces met de lokalisatie van ons platform. We werken samen met native speakers om het sociale netwerk, de helppagina’s, het dashboard en de blog te vertalen en aan te passen aan de regio’s in kwestie.

Momenteel zijn Hoplr en het Service Dashboard beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Hoplr is perfect geschikt voor tweetalige regio’s, zoals de Hoplr-buurten in Brussel hebben aangetoond.

3. Resultaten van de Hoplr-pilot in Den Haag

Na zes maanden hebben zich ruim 4.100 Haagse huishoudens geregistreerd, wat overeenkomt met 12% van de geselecteerde buurten. Gemiddeld registreren zich maandelijks nog 312 nieuwe huishoudens, wat een aanhoudende organische groei aantoont.

Interactie tussen burgers

Burgers hebben tot nu toe 10.125 berichten geplaatst en blijven wekelijks 100 buurtberichten en 730 reacties plaatsen. 72% van de gebruikers komt elke week terug. 70% heeft actief bijgedragen aan het gesprek, terwijl anderen tot nu toe enkel hebben gevolgd. Alles bij elkaar veroorzaakte Hoplr 66.000 interacties tussen de Haagse burgers. Dit zijn gemiddeld 16 interacties per huishouden.

Hoplr stimuleert niet alleen online, maar ook offline interacties. Het volgende kunnen we alvast meegeven: gebruikers hebben al 181 buurtactiviteiten georganiseerd, waarop 623 buren reageerden dat ze geïnteresseerd waren en 239 gebruikers zeiden dat ze aanwezig zouden zijn.

Uit een peiling bleek dat 59% van de Haagse gebruikers dankzij Hoplr al minstens één buur had ontmoet. Mensen reageerden met enkele voorbeelden van waarom ze elkaar hadden ontmoet: omdat ze hielpen met het ophangen van een lamp, omdat ze op zoek waren naar een koelkast en omdat er in de buurt een aantal spelletjesavonden werden georganiseerd.

Berichten gaan voornamelijk over circulaire en lokale economie, contact met wijken, en ecologie – deze hot topics zijn echter verschillend voor elke Hoplr-buurt. Ons Service Dashboard gebruikt AI om het onderwerp van elk bericht te bepalen. Op deze manier kan Den Haag veel interessante data verzamelen, zonder toegang te krijgen tot de Hoplr-buurten of de gesprekken die daar plaatsvinden.

Al snel zag ik mooie verbintenissen ontstaan. Ik maak mij wel eens zorgen om mensen die vanuit het fysieke domein naar digitaal gaan en in een isolement geraken. Hier zag ik juist het omgekeerde gebeuren en werd een online begroeting vertaald naar herkenning en aanspraak op straat.

Eric Borst, Community Builder bij Gemeente Den Haag

Van burger naar overheid

Leden van de lokale gemeenschap kunnen hun boodschappen niet alleen aan elkaar doorgeven, maar ook aan medewerkers van de gemeente Den Haag. Dit zijn bottom-up berichten.

Burgers kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken, ofwel om een ​​melding te doen (voorbeeld uit Den Haag: gevaarlijke barsten in de stoep) of om een ​​idee te delen (voorbeeld uit Den Haag: initiatieven om de straten groener te maken).

Tot nu toe hebben burgers 40 bottom-up meldingen (21) en ideeën (19) gedeeld met gemeente Den Haag.

In maart werd ook Nederland getroffen door het Coronavirus en zaten wij vast in een Lock down. Op Hoplr ontstonden de mooiste hartverwarmende initiatieven die ik vanuit mijn functie kon ondersteunen. Ook mensen met vergelijkbare initiatieven konden op deze manier met elkaar in contact gebracht worden om zo de krachten te bundelen en de bereikbaarheid te vergroten.

Eric Borst, Community Builder bij Gemeente Den Haag

Van overheid naar burger

Ten slotte kan gemeente Den Haag Hoplr gebruiken voor burgerparticipatie en communicatie. Zo kunnen gebruikers van het Service Dashboard (personeel van de stad, provincie, gemeente, …) verschillende soorten berichten en participatieprojecten publiceren. Waaronder meldingen, evenementen, enquêtes en meer.

Schermafbeelding 2020-05-11 om 13.11.35.png

Tot nu toe heeft gemeente Den Haag 10 berichten met haar burgers gedeeld. Ze hebben het Hoplr Service Dashboard onder meer gebruikt om te communiceren over het coronavirus en een participatieproject rond ecologie.

Schermafbeelding 2020-05-11 om 13.10.24.png

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.