Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Meer dan één vijfde van de huishoudens in stad Deinze is actief op Hoplr, ongeveer een jaar na de stadsbrede uitrol. In tegenstelling tot de meeste van onze partnersteden, staat het Lokaal Dienstencentrum hier aan het roer. En dat is voelbaar. De berichtgeving van stad Deinze op Hoplr kent een sterke focus op zorg, sociale cohesie en burenhulp. Op zoek naar inspiratie? In dit artikel lees je hoe stad Deinze Hoplr inzet voor de transformatie richting zorgzame buurten.

  1. Lancering Hoplr-buurten in Deinze
  2. Buurtcommunicatie ter bevordering van zorgzame buurten
  3. Online buurtwerking
  4. Deinse Hoplr-buurten in cijfers

Lancering Hoplr-buurten in Deinze

Stad Deinze rolde Hoplr in maart 2020 uit over 5 buurten als onderdeel van een pilootproject. Het stadsbestuur wil onderzoeken of Hoplr daadwerkelijk kan bijdragen aan de sociale cohesie binnen de lokale gemeenschappen. Of zoals schepen sociale zaken Conny De Spiegelaere het omschreef: ‘een warme, zorgzame buurt waar contact met de buren kan leiden tot een mooie dynamiek’.

Kort na de lancering onderstreepte de komst van corona nog maar eens het belang van die zorgzame buurten. Hoplr werd een broedplaats voor burgerinitiatieven en spontane burenhulp; een effect dat het stadsbestuur zonder twijfel wil doorzetten naar alle zeventien dorpen van Deinze.

Eén jaar, vele veilig bezorgde uitnodigingen en een digitale campagne later hebben 3.772 huishoudens (22,6%) zich geregistreerd in één van de 17 Hoplr-buurten van Deinze.

“Na 1 jaar zijn meer dan 22% van de Deinse huishoudens aangesloten op Hoplr. De inwoners van Deinze geven hiermee een krachtig signaal, namelijk dat men zijn buren wilt kennen, dat de buurt ertoe doet en dat men in een steeds meer individualistische, gedigitaliseerde wereld alsnog verbonden wilt blijven.”

Julie Lambrecht, Centrumleider Zeventiendorpen

Buurtcommunicatie ter bevordering van zorgzame buurten

Door de uitgesproken sociale insteek, heeft stad Deinze haar Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen aangeduid als beheerder van het Service Dashboard. Diensthoofd Eva D’haene en Centrumleider Julie Lambrecht zetten buurtcommunicatie in bij hun queeste richting zorgzame buurten. 

Toegankelijke berichtgeving omtrent zorg, sociale cohesie en burenhulp mobiliseert burgers om beter zorg te dragen voor zichzelf en elkaar, met inbegrip van de meest kwetsbare leden van de gemeenschap. Doorgaans kunnen we vijf berichttypen onderscheiden die bijdragen aan zorgzame buurten:

  • berichten die de sociale cohesie in de buurt onderstrepen;
  • oproepen om zich in te zetten voor een buurtverbindende of solidaire activiteit;
  • praktische informatie over de dienstverlening, mogelijkheden,… vanuit sociale diensten;
  • sensibilisering die burgers beter in staat stelt voor zichzelf en elkaar te zorgen; en
  • buurtverbindende of solidaire initiatieven vanuit de lokale gemeenschap, middenveld of overheid.

Hieronder delen we ter inspiratie enkele van de vele verbindende berichten die Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen in de Hoplr-buurten van Deinze publiceerde. 

Oproep om zich in te zetten: ambassadeurschap 10.000 stappen
Oproep om zich in te zetten: vrijwilligerswerk alleenstaande senioren bellen
Buurtverbindend initiatief vanuit de overheid: corona-buurtbudget
Oproep om zich in te zetten: prikpartners bij vaccinatie
Praktische informatie: mantelzorgpremie
Solidair initiatief vanuit de overheid: babbelbox
Oproep om zich in te zetten: sneeuwruimen bij buren
Sensibiliseren: hittegolf

Online buurtwerking

Nu de Hoplr-buurten goed op dreef zijn, kijkt stad Deinze richting een volgende stap om deze transformatie naar zorgzame buurten verder te stimuleren. 

Binnen het kenniscentrum biedt Hoplr begeleiding op vlak van drie programmalijnen, waaronder ‘Inclusie en buurtzorg’. Expert Gemeenschapsopbouw Anastasia gaat stad Deinze binnen een strategiesessie adviseren over hoe ze Hoplr nog beter kan inzetten om buurtwerking te ondersteunen.

Anastasia heeft heel wat kennis en ervaring met betrekking tot terreinwerk, buurtopbouw en sociaal kapitaal. Zij kan door lokale overheden worden ingeschakeld om het DNA van de buurt in kaart te brengen, en zo stakeholders met elkaar te verbinden: intitiatiefnemer met vrijwilliger, hulpvrager met hulpbieder,… Bovendien helpt ze buurtwerkers optimaal gebruik te maken van Hoplrs functionaliteiten.  Lokaal Dienstencentrum De Bosrank heeft zo inmiddels haar intrede op Hoplr gemaakt, met gebruik van een geverifieerde buurtwerkersaccount.

Deinse Hoplr-buurten in cijfers

Na één jaar hebben de 3.722 Deinse Hoplr-buren 5.664 berichten en 24.745 reacties gepubliceerd. Bijna 65% van de online gemeenschap nam actief deel aan deze conversatie, een hoge participatiegraad. Anderen lazen louter mee, en kwamen zo meer te weten over de verhalen die zich in de buurt afspelen.

Standaard zijn deze buurtgesprekken niet zichtbaar voor de aanwezige externe partij (stad Deinze in dit geval). Maar Hoplr laat gebruikers wel toe hun berichten expliciet met de overheid te delen, als ze bijvoorbeeld op zoek zijn naar hulp of opvolging. Inwoners van Deinze deelden zo al 39 zorgvragen, ideeën en meldingen met het Lokale Dienstencentrum: een initiatief om burenhulpflyers te verdelen, een waarschuwing omtrent inbraken,…

“Zelden zagen we dat een hulpvraag binnen Hoplr niet werd beantwoord. Vragen die doorgestuurd worden naar de stad worden binnen onze diensten opgevolgd en juist doorverwezen en teruggekoppeld binnen de buurt. Hierop kunnen we heel fijne en positieve reacties noteren.”

Eva D’haene, Diensthoofd Zeventiendorpen over Hoplr in tijdschrift Impuls

Dankzij het Service Dashboard, tot slot, heeft stad Deinze meteen toegang tot een heleboel vrijwilligers. Via hun profiel kunnen Hoplr-gebruikers aangeven waarmee ze de gemeenschap van dienst zijn. Dat varieert van hulp bij de belastingsaangifte tot het herstellen van fietsen. Niet minder dan 80 gebruikers hebben zo burenhulp in hun profiel geactiveerd. En 68 Hoplr-leden willen door de stad worden gecontacteerd voor vrijwilligerswerk.

Stad Deinze draagt inclusie en buurtzorg in haar DNA, en nu ook in haar berichtgeving via Hoplr. Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen plaveit de weg naar zorgzame buurten via buurtcommunicatie. Wij kijken alvast uit naar het vervolg van deze inspirerende samenwerking, ongetwijfeld met een aantal boeiende buurtprojecten in het verschiet. Of zoals Burgemeester Vermeulen het graag omschrijft: “Hopla, met Hoplr!”

People photo created by katemangostar - www.freepik.com

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.