Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Zorgzame buurten in Zele

Naar aanleiding van het Woonzorgdecreet richtte gemeente Zele een interne stuurgroep op, waarmee ze wil inzetten op zorgzame buurten in de gemeente. Of zoals de gemeente het zelf omschrijft; buurten waar…

 • het aangenaam wonen is;
 • waar ruimte is voor ontmoeting; en
 • waar hulpverlening en -voorzieningen bereikbaar zijn.

De stuurgroep voerde daarvoor een buurtanalyse uit, waarvoor ze beroep deed op de expertise van ons kenniscentrum.

Een vragenlijst ontwikkelen die op een verstaanbare manier alle aspecten van een zorgzame buurt bevraagt, leek op voorhand een heuse uitdaging, maar dankzij de standaardvragenlijst en ondersteuning van Hoplr liep dit erg vlot.

Brindal Van de Voorde, Adviseur woonzorg

Buurtscan

Onderwerp van de buurtanalyse waren buurten Tuinwijk, Kouter en Zele Centrum. Deze buurten vormen de uitvalsbasis van de twee Lokale Dienstencentra van de gemeente, dewelke een cruciale rol opnemen in dit ‘zorgzame buurten’ project.

Buurten Tuinwijk (1), Kouter (2) en Zele Centrum (3)

Alle bewoners van Tuinwijk, Kouter en Zele Centrum werden uitgenodigd voor een bevraging rond de zorg-, welzijn- en woonaspecten van hun buurt. Op basis van de resultaten uit deze bevraging, gaat gemeente Zele verder aan de slag met workshops in de buurten.

Digitale Buurtscan stap 1: Eerste verkenning

In een eerste overlegmoment gingen we samen over de doelstellingen van het buurtproject, alsook over onze drie methodes.

Gemeente Zele zocht in ons kenniscentrum voornamelijk ondersteuning bij het uitvoeren van de bevraging. Zelf ging ze aan de slag met een kwantitatieve en ruimtelijke analyse van de buurt. Dit onder andere op basis van gegevens uit provincies.incijfers.be.

De gemeente gaf bovendien de voorkeur aan een publieke bevraging, waardoor onze Digitale Buurtscan de beste fit bleek.

Digitale Buurtscan stap 2: Vragenlijst

Ons kenniscentrum heeft vorig jaar een standaard vragenlijst ontwikkeld die in samenspraak kan worden aangepast om de specifieke noden in een gemeente en buurt te bevragen.

Na enkele herwerkingen klopten we af op een enquête met de juiste klemtonen:

 • de noden en capaciteiten in de buurt identificeren;
 • een beeld vormen van het sociaal weefsel van de buurt;
 • de leefbaarheid van de buurten in kaart brengen; en
 • nagaan welke rol de Lokale Dienstencentra (kunnen) opnemen.

Digitale Buurtscan stap 3: Gegevensverzameling

3400 huishoudens in de drie buurten kregen een uitnodiging met een link en QR-code naar de enquête in de brievenbus. Aangesloten Hoplr-leden kregen een extra uitnodiging en herinnering per mail. Buurtbewoners die liever op papier deelnamen, konden bij de Lokale Dienstencentra terecht.

Digitale Buurtscan stap 4: Analyses en resultaten

Uiteindelijk namen 245 buurtbewoners deel aan de bevraging. Hieronder delen we enkele inzichten die uit de analyse naar voor kwamen.

 • Het sociaal weefsel in de buurten is behoorlijk sterk. Voornamelijk oudere buurtbewoners hebben het gevoel dat ze op de buurt kunnen rekenen.
 • Veel buurtbewoners zien zichzelf niet als de doelgroep voor het Lokale Dienstencentrum, en maken daardoor beperkt gebruik van het aanbod.
 • Voor elk type hulpvraag bestaat een aanbod in de lokale gemeenschap (huishoudelijke taken, klusjes, vervoer, gezelschap, …)
 • Er bestaat een belangrijke positieve samenhang tussen aan de ene kant sociale cohesie en aan de andere kant de wil om buren te helpen, waardering van de fysieke buurt en de intentie om in de buurt te blijven wonen.
 • Tot slot verzamelden we een heleboel ideeën waarop de Lokale Dienstencentra een ondersteunende rol in de buurt kunnen spelen.

Vervolg

Hierna gaat gemeente Zele de resultaten samenleggen met haar eigen analyse van administratieve gegevens, en gaat ze enkele workshops in de buurt organiseren.

En ons vervolg? Wij hebben nog heel wat buurtscans op de agenda staan. Wil je ook samenwerken met ons kenniscentrum voor buurten? Vraag een demo aan, of bekijk hier onze formules.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.