In sommige steden en gemeenten loopt het bereik op Hoplr reeds op tot 40% van alle huishoudens

In Boechout, Sint-Katelijne-Waver, Bornem, Schilde, Hove, Olen, Mechelen, Veurne, Ranst en Kalmthout is 30 tot 40% van alle huishoudens aangesloten op Hoplr. Dit komt omdat sommige lokale besturen consequent acties ondernemen die burgers naar het buurtnetwerk helpen. In dit artikel willen we andere steden en gemeenten inspireren om hun bereik op Hoplr verder te vergroten.

Pas zelf deze 17 acties toe:

 1. Distribueer uitnodigingen
 2. Vermeld Hoplr in je infoblad en op de website
 3. Schakel lokale pers in
 4. Start een online of offline campagne
 5. Betrek buurtcomités en geëngageerde burgers
 6. Organiseer een infosessie
 7. Doe beroep op lokale dienstencentra
 8. Zorg voor aanwezigheid op evenementen
 9. Vermeld Hoplr in andere berichtgeving
 10. Steek een Hoplr-flyer bij het welkomstpakket
 11. Zet digitale infopanelen in
 12. Deel getuigenissen en verhalen
 13. Verdeel een tweede ronde uitnodigingsbrieven
 14. Communiceer met de buurt
 15. Mobiliseer buurtwerkers
 16. Start een participatieproject
 17. Lanceer een publieke enquête

Hoplr bij het grote publiek introduceren

Beginnen doen we bij het begin: de Hoplr-buurten binnen je gemeente zijn uitgetekend en klaar om bewoners te verwelkomen. Zoveel mogelijk! 

We beloven in de eerste weken na de opstart een conversie van minstens 15% (d.w.z. dat 15% van alle huishoudens in jouw stad of gemeente zich aanmeldt). Deze eerste zes acties introduceren Hoplr bij het grote publiek.

1. Distribueer uitnodigingen

De echte lancering start steeds met de distributie van uitnodigingen. Dat zijn brieven met wat uitleg over het buurtnetwerk en een code. Met die code krijgen burgers naadloos toegang tot de correcte buurt. Ook het logo van de gemeente staat op de brief om meer vertrouwen te wekken.

burgers bereiken aan de hand van een uitnodigingsbrief voor Hoplr in de brievenbus
Invitatiebrief Hoplr

We werken hiervoor samen met onze gebruikelijke distributeur of met lokale verenigingen – een jeugdbeweging bijvoorbeeld. Onze partnergemeenten worden volledig ontzorgd. 

Gemeenten die met ons samenwerken om alle inwoners een uitnodiging te bezorgen, hebben een conversie van minstens 15%.

2. Vermeld Hoplr in je infoblad en op de website

Iedere gemeente heeft wel een infokrant, die vaak ook vrij goed gelezen wordt. Het is zeker nuttig om Hoplr hierin te vermelden, nog voor de distributie van de uitnodigingen. Hierdoor weten burgers dat de uitnodiging eraan komt en is het nog waarschijnlijker dat ze straks zullen registreren. 

Ook de website van de gemeente is een goede plek voor zo’n oproep tot actie. Link vlot door naar www.hoplr.com.

Gemeenten die Hoplr in hun infoblad en op hun website aankondigen, scheppen meer context en hebben een conversie tot wel 20%.

3. Schakel lokale pers in

Als gemeentebestuur schakel je vrij gemakkelijk lokale pers in. Denk aan online en gedrukte krant, radio en televisie.

artikel in de Almeerse krant kopt 'Al 7.000 Almeerse huishoudens actief op buurtplatform Hoplr'
Artikel Hoplr Almere

Er zijn de voorbije jaren al tientallen artikels en reportages over Hoplr verschenen, waardoor we samen snel een sterk persbericht de wereld in kunnen sturen.

Gemeenten die inzetten op lokale pers, wekken meer vertrouwen. Persartikels bevestigen namelijk het succes.

4. Start een online of offline campagne

Samen met het verdelen van de uitnodigingen, plaatsen we ook advertenties op onze sociale media kanalen. Ook dit is inbegrepen in de licentie van Hoplr. Al ben je als gemeente natuurlijk meer dan welkom om ook je eigen sociale media kanalen optimaal in te zetten.

Online campagnes zorgen er voor dat bewoners die de brief gemist hebben ook geïnformeerd worden over Hoplr.

Ook offline kan er heel wat interesse gewekt worden. In Zele heeft men de nieuwsgierigheid van burgers weten te prikkelen door “Hoplr komt…” te vermelden langs alle invalswegen en op broodzakken.

Infopaneel Zele
Broodzak Zele

5. Betrek buurtcomités en geëngageerde burgers

Je kent wellicht een aantal burgers dat zich extra inzet voor de gemeenschap. Het zijn meestal zij die keer op keer aanwezig zijn bij evenementen van de gemeente, of zich opgeven als vrijwilliger voor allerlei initiatieven.

Joris van Hoplr zit samen met een schepen en twee ambtenaren van gemeente olen en een aantal geëngageerde burgers buiten te vergaderen
Joris van Hoplr met Olense buurttrekkers

Door deze burgers van bij het begin te betrekken, kan je erop rekenen dat ze tijdens en na de opstart mee aan de kar zullen trekken. Hou ze regelmatig op de hoogte of plan een ontmoetingsmoment in, speciaal voor hen. Het Hoplr-team komt graag langs. 

Gemeenten die buurtcomités van bij het begin betrekken, creëren een sterkere basis en meer engagement.

6. Organiseer een infosessie

Dit is een presentatie over Hoplr voor alle geïnteresseerde burgers, een tijd na de opstart. Iemand van ons team komt dan ter plekke om alle vragen te beantwoorden en een extra woordje uitleg te geven. Combineer deze infosessie gerust met een ander evenement, zo bereiken we mogelijks ook weer nieuwe burgers.

Een infosessie kan er voor zorgen dat bewoners met vragen of sceptici juist geïnformeerd en overtuigd worden.

Steeds meer burgers bereiken

Eens alle buurten zijn gelanceerd, beginnen steden en gemeenten gebruik te maken van het Service Dashboard. Daarmee kunnen ze bewoners buurtgericht bereiken. 

Door het netwerkeffect – onder meer mond-tot-mond-reclame en de acties hieronder – behalen de Hoplr-buurten vaak een conversie van 20 tot 30% in het eerste jaar.

De volgende acht tips zullen helpen bij de verdere groei van je bereik, ook na de opstartfase. 

7. Doe beroep op lokale dienstencentra

De uitdaging qua bereik zit ‘m voor een gemeente niet alleen in de aantallen, maar ook in de representativiteit. Hoe ga je bijvoorbeeld de digibeten of lagere sociale klasse van je gemeente betrekken in het beleid? 

Door een computerhoekje met assistentie (bijvoorbeeld in Olen) te voorzien in de lokale dienstencentra, bereik je mogelijks een heel nieuw publiek. Sommige LDC’s drukken ook de wekelijkse samenvatting af, om ze vervolgens uit te hangen. Personen zonder account kunnen hun vragen via het LDC in de Hoplr-buurt laten plaatsen.

Lokale dienstencentra kunnen er voor zorgen dat ook digibeten, ouderen of hulpbehoevenden de weg naar Hoplr vinden.

8. Zorg voor aanwezigheid op evenementen

Hoe langer, hoe gemakkelijker het wordt om de reflex te maken: buurten en Hoplr gaan hand in hand. Denk dus ook bij evenementen eens aan Hoplr. Wat banners en flyers kunnen die link bij dergelijke gelegenheden weer versterken.

Twee buurttrekkers vertegenwoordigen Hoplr op evenement voor burgers, staan naast Hoplr-banner
Hoplr vlag op buurtfeest

Voelen buurtcomités of wijkraden zich al sterk betrokken bij Hoplr zoals in bijvoorbeeld in Geraardsbergen? Dan zullen zij er ook geen probleem mee hebben om Hoplr te representeren bij hun buurtinitiatieven. 

Gemeenten die Hoplr op evenementen promoten, zorgen voor een wederkerende en voortbouwende visibiliteit van het buurtnetwerk.

9. Vermeld Hoplr in andere berichtgeving

Ook in andere communicatie kan het lonen om af en toe naar Hoplr te verwijzen. Afvalophalers plaatsen bijvoorbeeld het Hoplr-logo in hun afvalkalender.

Hoplr zal voor nuttige informatie zorgen, die misschien besproken wordt op de gemeenteraad of in een artikel. Verwijs daar indien mogelijk ook nog eens naar Hoplr als de bron van deze info. Zo krijgen niet-leden misschien het gevoel dat ze iets missen. Lees hier hoe stad Sint-Niklaas het deed.

Gemeenten die in andere communicatie consequent naar Hoplr verwijzen, creëren een “fear of missing out”.

10. Steek een Hoplr-flyer bij het welkomstpakket

Niet alleen het aantal aangesloten Hoplr-leden breidt uit, ook het aantal inwoners van je gemeente kan vanzelfsprekend groeien. Neem de Hoplr-flyer gerust mee op in het welkomstpakket voor nieuwe inwoners zoals in Ranst of Veurne. Nieuwkomers hebben er alle baat bij hun nieuwe buren te leren kennen.

Gemeenten die een Hoplr-flyer aan het welkomstpakket toevoegen, zorgen er voor dat ook nieuwkomers zich meteen welkom voelen.

11. Zet digitale infopanelen in

Meer en meer gemeenten hebben infopanelen in of rond het gemeentehuis staan. Ongeacht wat voor online kanalen een burger volgt, welke krant hij of zij leest of wat zijn of haar interesses zijn; deze schermen springen zeker in het oog van voorbijgangers.

Digitaal infopaneel Sint-Katelijne-Waver

Als jouw gemeente over zo’n panelen beschikt, overweeg dan om er een oproep naar Hoplr op te plaatsen zoals in Sint-Katelijne-Waver of Olen.

Gemeenten die via digitale infopanelen een boodschap over Hoplr verspreiden, hebben een conversie van minstens 25%.

12. Deel getuigenissen en verhalen

Als Hoplr al een tijdje goed gebruikt wordt, kan het leuk zijn leden aan het woord te laten. Je kan een interview afnemen, of een stukje filmen op een buurtactiviteit die via Hoplr is ontstaan. Mogelijks kunnen getuigenissen en goede ervaringen van buren andere burgers overtuigen. Zie hieronder een videoreportage uit Halle. Lees een getuigenis van een Hoplr-lid uit Boechout.

YouTube video

Gemeenten die getuigenissen en verhalen over Hoplr delen, roepen een positief en constructief beeld op bij het buurtnetwerk.

13. Verdeel een tweede ronde uitnodigingsbrieven

Binnen de licentie voorzien we een jaarlijkse distributie van de brieven. De inhoud ervan verschilt licht van de brief tijdens de opstart. In deze versie vermelden we een aantal vaak besproken thema’s en cijfers, zoals het aantal aangemelde huishoudens, geplaatste berichten en reacties.

Gemeenten die een tweede uitnodigingsbrief verdelen met Hoplr, zoals gemeente Ranst en gemeente Hove, zien een stijging in conversie van nog eens 5 tot 10%.

Hoplr optimaal gebruiken

Alle voorgaande acties vinden plaats buiten het buurtnetwerk. Hoplr goed gebruiken als bestuur, maakt daarnaast ook een grote impact. 

14. Communiceer met de buurt

Gemeenten en steden gebruiken Hoplr om burgers te bereiken. Dat betekent onder meer dat ze meldingen in één, meerdere of alle buurten van de gemeente kunnen plaatsen. Deze berichten gaan vaak over wegenwerken, evenementen of sensibilisering. Een tijd terug lijstten we een aantal praktijkvoorbeelden op.

Plaats je regelmatig belangrijke meldingen in de Hoplr-buurten? Wanneer burgers de gebeurtenissen in hun omgeving bespreken, zullen die gesprekken steeds vaker beginnen met: “Ik heb op Hoplr gelezen dat…”. 

stad Brugge roept op om de stoep sneeuwvrij te maken bij buren die dat niet zelf kunnen
Voorbeeld: sneeuw en ijs in Brugge

Dat zorgt niet alleen voor mond-tot-mond-reclame. Die meldingen kunnen ook een belangrijke reden zijn voor burgers om zich te registreren. 

Met andere woorden, buurtcommunicatie via Hoplr zorgt ervoor dat je een groot aandeel van de burgers vlot kan informeren. Doe je dit op een consequente manier, zal dat aandeel ook gemakkelijker blijven groeien.

Gemeenten die regelmatig relevante berichten op Hoplr posten, zorgen er voor dat Hoplr een zeer handig en nuttig kanaal wordt voor buurtbewoners.

15. Mobiliseer buurtwerkers

Buurtwerkers hebben een belangrijke rol op Hoplr. Lees hoe zij buurtzorg digitaal kunnen versterken. Doordat buurtwerkers als enige mee in de Hoplr-buurten zitten en de lokale gemeenschap goed kennen, hebben ze zicht op wie eventueel uit de boot valt. 

Buurtwerkers kunnen hulpvragen buiten Hoplr opvangen en online plaatsen. Of omgekeerd, zorgvragen op Hoplr capteren en doorspelen naar de juiste instantie. Ze kunnen ook berichtjes met de buurten delen en zo zelf burgers bereiken en bij elkaar brengen.

Voorbeeld: beweegtuin dienstencetrum Komie Geire Olen

Verder kunnen ze mantelzorgers een account laten beheren (bijvoorbeeld voor een bejaarde vader of moeder) of personen zonder toegang tot internet doorverwijzen naar het LDC (zie actie 7).

Kortom, buurtwerkers vervullen een niet te verwaarlozen rol op Hoplr. Zij kunnen Hoplr goed gebruiken bij hun taken, maar omgekeerd bieden zij ook een grote toegevoegde waarde aan het buurtnetwerk.

Ze zorgen voor een instroom van anders moeilijk te bereiken profielen én gaan digitaal de sociale cohesie mee stimuleren. 

Gemeenten of steden die buurtwerkers actief gebruik laten maken van Hoplr, creëren de mogelijkheid om hun buurtwerking en dienstverlening te enten op het buurtnetwerk.

16. Start een participatieproject

Met het Service Dashboard kunnen steden en gemeenten gemakkelijk een participatieproject opstarten. Daarbij plaatsen zij een reeks vragen of stellingen in de buurten, waarop burgers vervolgens kunnen stemmen en reageren.

Dat zijn dan bijvoorbeeld verschillende speerpunten uit de beleidsnota, waarover burgers hun mening kunnen geven. Zo’n project verzamelt anonieme stemmen van de burgers én stimuleert ze om in dialoog te gaan rond het onderwerp.

poll op een smartphone, de stemmen zijn verdeeld tussen voor en tegen
Eenvoudig stemmen via smartphone

Naast alle waardevolle input die je zo van burgers krijgt, is een participatieproject ook ontzettend goed voor de betrokkenheid binnen de Hoplr-buurten.

Daar nog eens bovenop kan deze mogelijkheid tot inspraak en dialoog een doorslaggevende reden zijn voor verschillende burgers om zich te registreren. Deze participatiemomenten worden dan ook vaak vermeld op een digitaal infopaneel (actie 11) of tweede uitnodigingsbrief (actie 13).

Lees hier meer over het participatieproject in Boechout en hier over het participatieproject in Sint-Katelijne-Waver.

Gemeenten die een participatieproject op Hoplr hebben geplaatst, zoals gemeente Sint-Katelijne-Waver en gemeente Boechout, zorgen voor meer betrokkenheid.

17. Lanceer een publieke enquête

Ook anonieme, diepgaande bevragingen zijn mogelijk via Hoplr. Hoe kan een enquête helpen bij het bereiken van meer inwoners? Het is mogelijk om een Hoplr-enquête ook publiek te plaatsen.

Dat betekent dat niet-leden op een pagina van onze site terechtkomen om de bevraging in te vullen. Vervolgens worden ze vrijblijvend uitgenodigd zich in te schrijven. 

Stad Geraardsbergen bedankt burgers voor hun deelname aan de enquête
Voorbeeld: enquête #samengeraardsbergen

Nog belangrijker dan dat, kan een bevraging je interessante inzichten bieden over de burgers en hoe ze bereikt willen worden. De enquêtes zijn op zich dus ook een sterk middel om zoveel mogelijk burgers te bereiken. 

Gemeenten die een publieke enquête op Hoplr hebben geplaatst, zoals stad Sint-Niklaas en stad Geraardsbergen, bereiken met een publieke link ook bewoners die nog geen lid zijn van Hoplr.

Conclusie: samen burgers bereiken

Zoveel mogelijk burgers bereiken via Hoplr doen we met aandacht voor drie zaken: een succesvolle opstart, acties die voor groei het hele jaar door zorgen en tot slot door optimaal gebruik te maken van het Service Dashboard. 

Deze 17 tips kunnen elk voor een boost in je bereik zorgen; maar vooral een combinatie van verschillende acties zorgt voor het sterkste effect. Als gemeentebestuur heb je dan ook het succes van de buurtnetwerken voor een groot stuk mee in handen.

Weet je niet goed waar begonnen? Geen nood! Wij ontzorgen onze klanten zoveel als mogelijk bij het opstarten van al deze acties. Samen zorgen we ervoor dat je straks tot 40% van alle huishoudens zal kunnen bereiken – binnen het eerste jaar na opstart.

Ben je benieuwd naar alle communicatie-, buurtzorg- en participatiemogelijkheden die Hoplr en het Service Dashboard te bieden hebben? Vraag een infosessie aan of lees meer over de verschillende modules: https://services.hoplr.com. Vraag een infosessie aan
Hoplr won 3 awards in 2020
 • 'Seal of Excellence' van de Europese Commissie
 • WINNAAR World Summit Awards 2020
 • WINNAAR European Social Services Award 2020
European Commission World Summit Awards European Social Services

Volg onze nieuwsbrief

Lees onze privacyverklaring.