Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Wat is buurtcommunicatie?

Buurtcommunicatie (of buurtgerichte communicatie) betekent communiceren …

  1. over onderwerpen waarbij buurtbewoners stakeholders zijn; en
  2. op het niveau van de lokale gemeenschap.

1. Stakeholders

Buurtcommunicatie gaat over onderwerpen waarvan de buurtbewoners een impact ondervinden (denk aan wegenwerken), of over onderwerpen waarop ze een impact kunnen maken (denk aan duurzaamheid).

2. Met de buurt

Als wij spreken over ‘buurtcommunicatie’, dan bedoelen we communicatie met de buurt: de hele buurt. Niet buurtbewoners individueel, dus.

Bewonersbrieven zijn ook belangrijk, begrijp ons niet verkeerd. Maar communicatie met de gemeenschap is toch een vak apart. En het heeft enkele belangrijke voordelen, zoals we hieronder bespreken.

Waarom is buurtcommunicatie belangrijk?

Voordeel 1: Betrokkenheid bij de buurt en buurtgerelateerde thema’s

Door helder, toegankelijk en tijdig te communiceren over buurtgerelateerde thema’s, creëer je kennis over, begrip voor en uiteindelijk betrokkenheid bij die thema’s.

  • Informeren over wegenwerken maakt dat buurtbewoners straks op de hoogte zijn en een omleiding kunnen incalculeren op hun route naar het werk.
  • Inzicht creëren over de verspreiding van een boomziekte maakt dat buurtbewoners straks beter begrijpen waarom een boom wordt geveld.
  • Buurtbewoners laten meebeslissen over de invulling van een buurthuis, maakt dat ze zich straks meer betrokken voelen bij haar activiteiten.
Communicatiedoelstellingen buurtcommunicatie

Lees hier bijvoorbeeld hoe gemeente Waalwijk buurtcommunicatie op Hoplr inzet voor schone buurten.

Door te communiceren over een veelvoud aan buurtgerelateerde thema’s, krijgen bewoners meer kennis over, begrip voor en betrokkenheid bij de buurt in het algemeen.

Twaalf buurtthema’s: Welzijn, Mobiliteit, Basisvoorzieningen, Veiligheid, Omgeving, Overlast, Natuur, Cultuur, Verbinden, Lokaal bestuur, Lokale economie en Kinderen

Voordeel 2: Kruisbestuiving en draagvlak

Communicatie naar een individu (zoals een bewonersbrief) lokt een reactie uit, al dan niet merkbaar. “Moeten ze nu alweer werken in de straat?”

Maar communicatie in de gemeenschap stimuleert verdere dialoog en lokt dus kruisbestuiving uit. Zo zou bovenstaande reactie kunnen worden opgevolgd door een andere buurtbewoner: “Ik ben toch blij dat ze iets gaan doen aan de onveilige fietspaden in onze straat”.

Op het niveau van de gemeenschap beïnvloeden leden elkaar ook, waardoor opinievorming en draagvlakcreatie op een meer genuanceerde manier kan verlopen.

Burgers begrijpen vaak niet dat een uitdaging in de gemeente vele aspecten heeft, en dat het moeilijk is om goed te doen voor iedereen. Door mensen met elkaar in contact te brengen rond deze thema’s, zien ze al sneller dat er buren zijn met andere noden en wensen dan zij. Op die manier is buurtcommunicatie een investering in draagvlakcreatie.

Voordeel 3: Buurtidentiteit

Buurtbewoners vormen groepsidentiteit en gemeenschapsgevoel op basis van buurtverhalen. Dat zijn uitwisselingen binnen de buurt, over de buurt.

Die verhalen kunnen van alles zijn: nieuws, ideeën voor de buurt, hulpvragen, meningen, … Het hoeft heus niks wereldschokkends te zijn. Zelfs een affiche over een verloren gelopen kat vertelt ons iets over de buurt, en draagt dus bij tot de buurtidentiteit.

Ook als lokale overheid, projectontwikkelaar, afvalverwerkingsbedrijf, … lever je belangrijke bijdragen. Zowel jouw communicatie op zich, als het gesprek dat erbij wordt aangegaan, geeft mee vorm aan de identiteit van de buurt.

Buurtcommunicatie op micro-, meso- en macroniveau

Conclusie

In het kort, buurtcommunicatie stimuleert …

  • betrokkenheid bij de buurt;
  • kruisbestuiving en draagvlakcreatie ; en
  • buurtidentiteit en gemeenschapsgevoel.

Niet zeker hoe in te zetten op buurtcommunicatie?

Hoplr biedt je de buurtgerichtheid van bewonersbrieven én de flexibiliteit en snelheid van klassieke sociale media. We brengen buren samen omtrent buurtgerelateerde onderwerpen, en lokale besturen kunnen vervolgens aansluiten voor digitale buurtcommunicatie.

Lees hier meer over ons aanbod buurtcommunicatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.