Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Ontvangt jouw Zorgzame Buurt een subsidie? Gefeliciteerd! Wellicht ben je nu aan je impactstrategie aan het sleutelen, om straks een waardevolle verandering in de buurt teweeg te brengen. Ook Hoplr werkt actief mee aan enkele projecten.

Voor zij die de subsidie gegund werden, maar ook voor ieder bestuur dat wil inzetten op zorgzame buurten, delen we hieronder een overzicht van ons aanbod.

 1. Lancering van het digitale buurtnetwerk
  Voor meer sociale cohesie, burgerparticipatie en buurtzorg (bijvoorbeeld gemeente Zoersel)
 2. Opstart van onze Buurtconciërge
  (bijvoorbeeld stad Aalst)
 3. Uitvoering van een buurtanalyse
  Vanuit ons Kenniscentrum (bijvoorbeeld Sint-Jans-Molenbeek)

Informeel buurtnetwerk lanceren via Hoplr

Wat is het?

Hoplr verbindt buurtbewoners met elkaar en met hun lokale overheid.

Het is een sociaal medium dat alleen toegankelijk is voor bewoners van eenzelfde buurt. Bovendien is het vrij van reclame. Buurtbewoners ontvangen een uitnodigingsbrief en komen daarmee in hun digitale buurt terecht. 10% tot 40% van de huishoudens registreert zich in het eerste jaar.

Het digitaal buurtnetwerk brengt een dashboard voor lokale besturen met zich mee. Die bestaat uit tools voor:

 • buurtzorg (ga snel op zoek naar vrijwilligers, plaats oproepen, sluit buurtwerkers aan, …)
 • buurtcommunicatie (plaats berichten, meldingen, activiteiten in de buurten naar wens)
 • buurtinspraak (lanceer een enquête, peiling, traject, burgerbudget, publiek inspraakplatform, …)

Hoe draagt het bij aan een Zorgzame Buurt?

Eenmaal aangemeld kunnen buurtbewoners snel beroep doen op het informele netwerk in de buurt:

 • elkaar leren kennen;
 • informatie vragen en delen;
 • spullen uitwisselen (lenen, weggeven, delen, …);
 • hulp vragen en verlenen;
 • ideeën voor de buurt opwerpen en uitwerken; en
 • activiteiten organiseren en in de buurtkalender plaatsen.

❤️ Hulp vragen kan moeilijk zijn. Gelukkig vormen #goedeburen een brug naar het netwerk van de buurt, waar altijd wel…

Posted by hoplr on Sunday, February 27, 2022

Facebook post: “Een kansarme bewoner van buurt Haringrode kon zich moeilijk verplaatsen met haar peuter, ze had geen buggy. Een buur vond er meteen één op Hoplr voor haar, gratis.”

Hoplr verbindt online om offline te ontmoeten. De drempel is online namelijk een stukje lager. Ook wie digitaal niet vaardig is profiteert mee van zo’n buurtnetwerk:

 • een zorgzame, veilige en ondernemende buurt heeft een positief effect voor de gemeenschap en dus alle bewoners, ook al zijn ze zelf geen lid van Hoplr;
 • bewoners, mantelzorgers en buurtwerkers vormen een brug van Hoplr naar zij die geen account hebben; en
 • de Buurtconciërge vormt een uitstekende aanvulling, lees verder meer.

Burenhulp is vandaag één van de belangrijkste onderdelen van ons digitaal buurtnetwerk. Wij vermijden labels als ‘hulpvrager’ en ‘helper’. Iedereen kan helpen en iedereen heeft weleens hulp nodig.

Hoe (snel) ga je van start?

Boek hier een demo over Hoplr.

Na akkoord beginnen we met een kick-off meeting. Daarin stemmen we af over deze zaken:

 • Welke buurten gaan we lanceren?
 • Hoe worden de uitnodigingsbrieven verdeeld, en hoe zien die eruit?
 • Welke acties gaan we nog ondernemen om zoveel mogelijk bewoners op Hoplr te krijgen?

We hebben ervaring met meer dan 120 lokale besturen; je bent in goede handen. Reken op twee maanden van kick-off meeting tot uitrol.

Hulpbehoevenden ondersteunen via de Buurtconciërge

Wat is het?

BCQ is een initiatief van Hoplr om hulpverlening tussen buurtbewoners verder te vereenvoudigen. De buurtconciërge is een brugfiguur in de buurt. Die staat in contact met lokale vrijwilligers, buren en professionals.

Abonnees stellen hun hulpvraag telefonisch of via de app aan hun buurtconciërge. Die gaat meteen op zoek naar een geverifieerde vrijwilliger of professional die kan helpen. Zo vinden ook niet-digitale buurtbewoners altijd betrouwbare, lokale hulp. Bijvoorbeeld voor:

 • Gezelschap
 • Boodschappen doen
 • Vervoer
 • Klusjes in huis
 • Administratie

Bovendien bewaakt de buurtconciërge het welzijn van de abonnees door regelmatig contact met hen te houden.

Hoe draagt het bij aan een Zorgzame Buurt?

Enerzijds verhoogt BCQ aanzienlijk het welzijn van kwetsbare buurtbewoners. Met behulp van het lokale steunnetwerk willen we senioren tot drie jaar langer zelfstandig thuis laten wonen.

BCQ-vrijwilliger helpt bij het koken

Maar BCQ is voor iedereen. We ontwikkelen actief een informeel steunnetwerk in de buurt: een bestand op van buurtbewoners met talenten, kennis en ervaring die voor iedereen van pas kunnen komen.

Hoe (snel) ga je van start?

Boek hier een demo over BCQ (vermeld de Buurtconciërge).

BCQ is tijdens een testfase succesvol gebleken in enkele wijken. Nu gaan we samenwerken met een beperkt aantal steden en/of gemeenten om het project verder te ontwikkelen.

De doorlooptijd hangt sterk af van de aanpak: wij kunnen een buurtconciërge aanwijzen, of een bestaande buurtwerker opleiden om met onze methode en software aan de slag te gaan.

Buurtanalyse uitvoeren via Buurtscan

Wat is het?

Onze experten hebben een methode uitgewerkt om een buurtanalyse uit te voeren, genaamd de ‘Buurtscan’. We bieden drie formules aan, waaronder een collaboratieve buurtscan. Die houdt volgende zaken in:

 • Onderzoek administratieve gegevens
 • Standaard Buurtscan vragenlijst
 • Representatieve steekproeftrekking
 • Buurtbewoners laten deelnemen
 • Interviews
 • Workshops
 • Analyse
 • Rapport

We brengen de sterktes, zwaktes, mogelijkheden en noden van de buurt in kaart. Vervolgens gaan we met de buurtbewoners in gesprek om enkele actiepunten te formuleren.

Je vindt alle informatie hier.

Hoe draagt het bij aan een Zorgzame Buurt?

Een buurtanalyse is nodig om te begrijpen waar de noden van een buurt liggen, als ook om te weten hoe die het best kunnen worden aangepakt. Bovendien bieden de resultaten een nulmeting om later de impact van je acties te meten.

Workshop Buurtscan in Meise

Deze buurtanalyse samen met de buurtbewoners is bovendien positief voor de betrokkenheid in de buurt. Om uitdagingen zelf aan te pakken, en uiteindelijk om het gemeenschapsgevoel te versterken.

Hoe (snel) ga je van start?

Boek hier een demo over de Buurtscan (vermeld de Buurtscan).

Na akkoord starten we een kick-off meeting waarin we duidelijk de verwachtingen, doelgroepen, taakverdeling en planning uitstippelen.

Dat laatste is sterk afhankelijk van de gekozen formule. Doorgaans gaat het over een doorlooptijd van twee tot vier maanden.

Conclusie

Boek een afspraak in met ons team, dan kijken we samen naar de beste aanpak voor jouw zorgzame buurt. Doe hier jouw aanvraag voor een demo.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.