Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

In de Nederlandse provincie Zeeland ligt de gemeente Terneuzen, met ruim 55.000 inwoners, de grootste Zeeuwse gemeente naar inwoneraantal. Gelegen in het unieke grensgebied stond Terneuzen voor een uitdaging:  het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij besluitvorming. In februari 2023 lanceerde de gemeente het online platform Hoplr om de participatie te vergroten en de banden tussen buurtbewoners te versterken. We spraken met de drijvende krachten achter dit initiatief binnen de gemeente Terneuzen – Jozien Borgmeijer, Adviseur Burger- en Overheidsparticipatie, Stefan Joos, Wijkcoördinator, en Ruth de Bruin, interim-projectmanager – die vol enthousiasme hun ervaringen met Hoplr delen, waarbij buurtparticipatie centraal staat.

Een strategische benadering van buurtgerichte participatie.

De gemeente Terneuzen stond voor een uitdaging: het realiseren van een digitaal participatieplatform, zoals vastgelegd in het bestuursakkoord waar de gemeenteraad zich aan wilde houden. 

Al snel beseften ze dat traditionele participatieplatformen veel inspanning van de overheid vereisen om mensen te betrekken. Dit stond haaks op hun strategie; ze wilden juist een platform waarbij de leden zelf het gesprek gaande hielden, zonder constante tussenkomst van de overheid. Ze zochten naar een centrale plek waar mensen intrinsiek gemotiveerd waren om deel te nemen. Hoplr, aanvankelijk gezien als buitenbeentje binnen de traditionele participatieplatformen door de bottom-up benadering van participatie, werd gezien als de ideale oplossing om participatie te stimuleren en bij te dragen aan een gezonde buurt.

De implementatie van Hoplr en creëren van interne betrokkenheid.

Nadat de beslissing was genomen om met Hoplr te werken, zette het team snel stappen in de implementatie van het platform. Binnen de gemeente was het echter niet altijd even gemakkelijk om iedereen aan boord te krijgen. Zo stuitte ze op weerstand bij sommige projectleiders, die, ondanks het belang van participatie, moeite hadden om met Hoplr aan de slag te gaan. Er heerste een angst onder collega’s, de perceptie was dat participatie vertraging en complicaties met zich meebracht, en alleen maar vragen en discussies zou oproepen. Het bleef daarom nodig om mensen te begeleiden en de drempel over te helpen. En dat heeft effect; de collega’s die projecten hebben gedeeld, zijn tevreden met de reacties en suggesties die ze van inwoners hebben ontvangen.

Inmiddels heeft Hoplr een onmisbare rol gekregen binnen de gemeente en is het ook onder de Raad razendsnel populair geworden. Zo krijgen ze regelmatig vragen van raadsleden of een bepaald bericht al via Hoplr is gedeeld, omdat ze weten dat het platform dé manier is om de boodschap bij de buren te krijgen.

“Hoplr is niet meer weg te denken uit Terneuzen. We krijgen regelmatig vragen van raadsleden of een bepaald bericht al via Hoplr is gedeeld.”

Gemeente Terneuzen

Hoplr als instrument voor sociale samenhang en buurtparticipatie.

Binnen de gemeente wordt Hoplr niet alleen ingezet voor omgevingsgerelateerde vraagstukken, maar ook voor sociale kwesties zoals eenzaamheid en preventieve gezondheid. Het platform fungeert als een veelzijdig instrument dat zowel de behoeften van verschillende afdelingen binnen de organisatie als die van de inwoners weerspiegelt. Wat oorspronkelijk begon als een instrument voor burgerparticipatie, heeft zich ontwikkeld tot een centraal communicatiekanaal voor buurtgerelateerde zaken binnen de gemeente Terneuzen. Deze inzet van Hoplr wordt enthousiast ontvangen door de bewoners, die de persoonlijke interactie waarderen en zo een sterkere band met hun buurtgenoten ervaren.

Bewoners en verenigingen maken actief gebruik van het platform om elkaar te helpen en onderling spullen uit te wisselen. Veelbelovend is dat deze initiatieven volledig door de bewoners zelf worden gedreven en in stand worden gehouden. Zo bieden ze hulp bij het opsporen van lekkages, zorgen behulpzame buren voor het uitlaten van honden, en bundelen verschillende bewoners hun krachten om iemand met diabetes naar haar werk te brengen wanneer ze niet in staat is om zelf te rijden.

“En daar spelen wij helemaal geen rol in, dit gaat gewoon vanzelf, dat is zo mooi.”

Gemeente Terneuzen

Hoplr verovert de gemeente na één jaar actief gebruik.

Na één jaar heeft Hoplr indrukwekkende resultaten geboekt in de gemeente. Maar liefst 17,9% van de huishoudens, wat neerkomt op 4600 huishoudens, maakt actief gebruik van het platform. Deze prestatie werd mogelijk gemaakt door een gecoördineerde aanpak, waarbij brieven over Hoplr werden verspreid onder de bewoners en een communicatiecampagne werd gevoerd met zowel onbetaalde als betaalde publiciteit. Het aantal deelnemers aan participatie varieert afhankelijk van het onderwerp, maar ligt vaak rond de 400 tot 500 reacties.

Een opmerkelijk aspect van de resultaten is de diversiteit van het publiek dat betrokken is bij Hoplr. Voorheen bestond de deelnemersgroep voornamelijk uit oudere mannen boven de vijftig, maar nu zien ze een veel bredere vertegenwoordiging, waaronder jongere volwassenen en meer vrouwen. Een andere positieve ontwikkeling is de betrokkenheid van expats bij Hoplr. Zij vinden het waardevol om berichten te kunnen plaatsen en te lezen in hun eigen taal, wat hen ondersteunt bij het opbouwen van sociale contacten in hun nieuwe woonomgeving. Hierdoor blijkt Hoplr niet alleen van waarde te zijn voor de lokale gemeenschap, maar ook voor nieuwkomers die hun weg willen vinden in de buurt.

“Het publiek is nu veel diverser dan voorheen, met niet alleen oudere mannen boven de vijftig, maar ook veel jong-volwassenen en een groter aantal vrouwen.”

Gemeente Terneuzen

Een blik op de toekomst van Hoplr binnen de gemeente Terneuzen.

Hoewel de resultaten al fantastisch zijn, is er nog ruimte voor verdere verbetering en groei. De gemeente Terneuzen heeft als doel het aantal deelnemende huishoudens te verhogen van 18 naar 25%, wat de betrokkenheid van de gemeenschap verder zal vergroten. Daarnaast streven ze ernaar om het gebruik van community’s binnen Hoplr te stimuleren en zijn ze van plan om de buurtconciërge te implementeren, om het sociale kapitaal nog beter te benutten.

Verder willen ze meer gebruik maken van beschikbare data, omdat deze waardevolle inzichten kunnen bieden voor het management en een beter begrip kunnen geven van de stemming in de samenleving. Met deze voortdurende ontwikkelingen en aanpassingen hopen ze de impact van Hoplr nog verder te vergroten en nog beter te kunnen voldoen aan de behoeften van hun gemeenschap.

Verbeter de betrokkenheid in de buurt: Leer hoe Hoplr jouw gemeente kan ondersteunen! Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om samen de mogelijkheden te verkennen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om samen de mogelijkheden te verkennen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.