Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Begin dit jaar stelde het kersverse bestuur van Boechout haar nieuwe beleidsnota voor aan de gemeenteraad. Een eerste versie althans, want de gemeente gaf haar inwoners de mogelijkheid om de finale beleidsnota mee vorm te geven aan de hand van 10 stellingen. Bekijk het persartikel hier.

Hoplr gaat uit van de gemeenschap en stimuleert betrokkenheid, wat het online buurtnetwerk een ideaal platform voor burgerparticipatie maakt. Dit eerste participatieve traject was dan ook op zijn zachtst uitgedrukt een groot succes. 1.044 huishoudens (80% van de Hoplr-gebruikers) hebben de campagne gevolgd. Dit leverde niet alleen 40.000 weergaven op, maar ook meer dan 1.800 stemmen en 300 reacties.

De bevraging werd op 18 maart afgesloten aan de hand van een offline participatiemoment: de Toekomsttafels. De inschrijvingen werden vervroegd stopgezet wegens groot succes. Meer dan 160 inwoners schreven zich in. Inhoudelijk kunnen we nog niets delen over de resultaten.

Boechout versterkt sociale cohesie met Hoplr

Eén ding is zeker: Hoplr leeft in de Boechoutse buurten! Het digitale buurtnetwerk heeft een voelbare impact op de sociale cohesie. Dat vertelt ook ambassadeur Marc Geets in dit interview.  Een aantal cijfers sinds de opstart van Hoplr in Boechout een jaar geleden:

  • 34,5% van Boechoutse huishoudens is geregistreerd
  • 1.879 buurtberichten en 8.683 reacties
  • 131 ontmoetingen tussen buren

Hoplr heeft een voelbare impact op de sociale cohesie en betrokkenheid in buurten, wat het een ideaal platform voor burgerparticipatie maakt.

kaartje van de verschillende Hoplr-buurten in BoechoutHet bestuur van Boechout heeft daar mee voor gezorgd. Zo zette de gemeente haar infobrochures en website in, schreef ze meermaals lokale pers aan en maakt ze consequent gebruik van het Service Dashboard. Met het dashboard houdt de gemeente haar inwoners vlot op de hoogte van wegenwerken, lokale activiteiten en andere buurtgerichte meldingen.

Boechout zet Hoplr in als tool voor burgerparticipatie

Naast het faciliteren van sociale cohesie, buurtzorg en communicatie, kan de gemeente via Hoplr ook participatieve projecten organiseren. Verschillende diensten of departementen kunnen namelijk gebruik maken van hetzelfde Service Dashboard.

Burgerparticipatie kent twee vormen: bottom-up (de burger neemt het initiatief) en top-down (de overheid bevraagt de burger). Hoplr maakt enerzijds bottom-up participatie mogelijk door de buren samen te brengen en een platform te bieden voor vlotte communicatie. Verder stimuleren we ook betrokkenheid en fysieke ontmoetingen: twee essentiële onderdelen voor betekenisvolle participatie.

Illustratie die onze visie ten opzichte van fysieke ontmoetingen versus digitale platformen aantoont: de twee versterken elkaar, een digitaal platform kan fysieke ontmoetingen gemakkelijker maken, maar offline cohesie zorgt er ook voor dat meer mensen gebruik gaan maken van dat platform. Beide zorgen samen voor een sterkere community, wat dan weer voor meer betrokkenheid, en dus meer inclusieve burgerparticipatie zorgt.

Het lokaal bestuur heeft 10 stellingen of speerpunten van de beleidsnota uitgelicht. De onderwerpen varieerden van ruimte en mobiliteit tot klimaat en sociaal beleid. Elke twee dagen plaatste de gemeente een stelling in de feed van de Hoplr-buurten. Daarop konden inwoners een score van één tot tien doorgeven. In de reacties was ruimte voor argumentatie, ideeën en constructieve discussie. Een aparte projectpagina verzamelt alle berichten rond het participatief traject, die inwoners ten allen tijde kunnen raadplegen.

poll op een smartphone, de stemmen zijn verdeeld tussen voor en tegen

Hoog engagement dankzij betrokkenheid

Na dertig dagen zijn de stellingen 40.709 keer weergegeven, wat resulteerde in 1.885 stemmen en nog eens 313 reacties over de 10 stellingen heen. Uit de reacties op de stellingen kan Boechout vanzelfsprekend ook heel wat interessante ideeën putten. Na 10 stellingen volgde een laatste open vraag: ‘welke voorstellen heb jij nog voor de gemeente?’. Dat laatste bericht resulteerde ook nog eens in 36 suggesties en ideeën van inwoners.

Hoplr zorgde in 30 dagen voor 40.709 weergaven bij 1.044 huishoudens waardoor er 1.885 keer gestemd en 313 keer gereageerd  werd op 10 stellingen – een groot succes.

tabel toont aan dat de stemmen, reacties en weergaven vrij gelijkmatig verdeeld zijn over de tien stellingen heen

Uiteindelijk heeft 25% van de Boechoutse Hoplr-gebruikers van zich laten horen en mee gesleuteld aan de beleidsnota.

In de reacties op zowel de stellingen als de open vraag zijn de buren altijd heel constructief en respectvol gebleven. Hoplr creëert namelijk lokale communities gebaseerd op betrokkenheid, bereidwilligheid en gemeenschapsgevoel. Dit stelde het lokaal bestuur uiteraard zeer tevreden.

burgemeester van gemeente Boechout post een Facebook bericht over het succes van het participatieproject op Hoplr

Offline participatiemoment ‘De Toekomsttafels’ volzet

Mede door die sterke betrokkenheid op Hoplr kon de gemeente vervolgens rekenen op een ongeziene opkomst bij het offline participatiemoment. Meer dan 160 bewoners schreven zich in, hoewel er slechts plaats voor 140 aanwezigen was voorzien. De inschrijvingen werden dus noodgedwongen vroegtijdig afgesloten.

foto van de toekomsttafels: het publiek luistert aandachtig

Het online samenbrengen van communities op Hoplr stimuleert ook offline ontmoetingen. De grote betrokkenheid zorgde bijgevolg mee voor een volzet offline participatiemoment.

De aanwezigen waren verrast over de mate waarin ze allemaal op dezelfde golflengte zaten en dezelfde doelen voor hun gemeente voor ogen hadden.

Wat verder?

Tot slot zal de overheid deze input verwerken en de definitieve beleidsnota voorstellen aan de gemeenteraad op 29 april. Wij zijn erg benieuwd naar de uiteindelijke resultaten en zullen dit artikel ook gaandeweg updaten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.