Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

In de dynamische stadsomgeving van Hasselt vormt de Katarinawijk een cruciaal aandachtspunt voor het versterken van gemeenschapsbanden en het bevorderen van participatie. De stad Hasselt werkte samen met Hoplr voor het opzetten van een Buurtopbouwtraject in de Katarinawijk. Het doel? Een gedegen wijkactieplan smeden dat niet alleen de kwaliteit van dienstverlening verbetert, maar ook een platform biedt voor de actieve deelname van bewoners.

Buurtopbouw in de Katarinawijk

De eerste cruciale stap omvatte een grondige interne analyse van de betrokken stadsdiensten, waarbij onbeantwoorde vragen en knelpunten werden geïdentificeerd.

Met deze inzichten op zak werd een online enquête opgesteld voor de bewoners. Deze enquête richtte zich op verschillende aspecten van het leven in de wijk, zoals het sociaal weefsel, toegankelijkheid, activiteiten en openbare ruimte. Om inclusiviteit te waarborgen, werden twee focusgroepen opgezet voor doelgroepen die anders mogelijk ondervertegenwoordigd zouden zijn.

Met de verzamelde data als fundament, werden bewoners uitgenodigd voor twee workshops. De eerste sessie bood ruimte voor validatie en afstemming tussen perceptie en gegevensinterpretatie, terwijl de tweede workshop diende als broedplaats voor gemeenschappelijke ideeën en visies op de wijk. Daarna stelde hoplr op basis van deze input een reeks beleidsuitdagingen op, die de basis vormen voor het uiteindelijke wijkactieplan. Op dit moment werken hoplr en de stad Hasselt nauw samen om dit plan verder te verfijnen en te implementeren.

“Hoplr bracht expertise en veel enthousiasme in tijdens onze samenwerking, niet alleen bij de interne vergaderingen en brainstormsessies, maar ook bij de infomomenten, workshops en focusgroepgesprekken met de inwoners. Doordat ze als een onafhankelijke derde partij aanwezig zijn kunnen ze ook als een soort vertrouwenspersoon fungeren voor bewoners.”

Stan Stevens – Wijkmanager Katarina

Uitbreiding naar de buurt Banneux

Opgestuwd door het succes in de Katarinawijk, wendde de stad Hasselt zich tot hoplr voor een tweede buurtanalyse in Banneux. Ook hier werd een breed scala aan participatieve methoden ingezet, waaronder enquêtes, focusgroepen en workshops. Om de vragenlijst van de enquête beter af te stemmen op de noden van de stadsdiensten voerde hoplr eerst een interne stakeholderanalyse uit. Met behulp van een SWO-ART-analyse werden de verzamelde gegevens omgezet in concrete beleidsuitdagingen, die als springplank dienen voor het wijkactieplan.

Momenteel gaat het Lokaal Dienstencentrum van Banneux voortvarend aan de slag om het wijkactieplan te verwezenlijken, gedreven door de stevige fundering gelegd door het buurtonderzoek.

“Dankzij Hoplr konden we een mooie ‘foto van de buurt’ maken. De ondersteuning die we kregen van Adelien, Luc en Jonas was fantastisch. De samenwerking verliep vlot, constructief, flexibel en vaak nog eens erg gezellig! Zowel de communicatie, de workshops als de infomomenten waren steeds heel waardevol. Het team van Hoplr stond telkens paraat met hun kennis en expertise. Ze gingen vlot met elke doelgroep aan de slag en verzamelden zo diverse inzichten.”

Kaat Bernaerts – Buurtcoach

Naar een toekomst van gemeenschapsgericht werken

Met de succesverhalen van de Katarinawijk en Banneux in het achterhoofd, werken hoplr en de stad Hasselt gestaag aan het ontwikkelen van een methodiek die gemeenschapsgericht werken in de stad verankert. De vruchtbare samenwerking en de waardevolle inzichten uit deze Buurtopbouwtrajecten vormen een solide basis voor een toekomst waarin participatie en gemeenschapszin hoog in het vaandel staan.

“Dankzij de samenwerking kregen we een uitgebreid zicht op de krachten en noden van de wijk. Hun model geeft een stevige houvast om aan de slag te gaan in de wijken. We zijn hen dan ook dankbaar dat ze telkens tot ‘het verre Limburg’ kwamen!”

Kaat Bernaerts – Buurtcoach

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.