Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

“Hoe bereik je 80-plussers met een digitaal buurtnetwerk? Of anderstaligen?” Deze vraag krijgen we weleens van gemeentebesturen. Het antwoord is: moeilijk.

Hoplr is geen magisch tovermiddel voor 100% inclusieve communicatie.

En toch is het een bijzonder krachtig kanaal om een hoog percentage buurtbewoners efficiënt te bereiken. En een positieve impact te maken op nog veel meer (kwetsbare en moeilijk bereikbare) buurtbewoners. Hieronder lees je waarom.

Community harvesting

Het komt hierop neer: via Hoplr communiceer je met iedereen die zich voor Hoplr heeft geregistreerd. Dat klinkt voor de hand liggend. Maar concreet houdt het deze zaken in:

 • Hoplr heeft geen algoritme dat je bereik afknijpt, zoals Facebook en aanverwanten wel doen.
 • 100% van de registraties is het doelpubliek dat je wil bereiken: het gaat alleen over echte buurtbewoners.
 • Uitnodigingsbrief, promotie, goed gebruik van het Service Dashboard, … Er zijn een heleboel zaken die we samen kunnen doen om meer burgers naar het digitaal buurtnetwerk te leiden. Dat heet community building.
 • Maar verder hoef je de leden niet te overtuigen jouw ‘pagina’ te volgen. Jouw communicatie is een inherent onderdeel van het digitaal buurtnetwerk, ongeacht iemands initiële motivatie om te registreren (buurtnieuws, spullen weggeven, burenhulp, …). Je plukt dus meteen de vruchten. Dat noemen we ‘community harvesting’.

Wie registreert zich voor het digitaal buurtnetwerk?

Uitnodigingsbrief

In de eerste weken na onze uitrol in een gemeente, registreert minstens 10% van de huishoudens zich. Dit op basis van een uitnodigingsbrief.

Daarmee activeren we (vooral) heel gemakkelijk deze drie doelgroepen:

 • Geëngageerde burgers
 • Jonge senioren
 • Jonge gezinnen

Het gaat over burgers die van nature geïnteresseerd zijn in de buurt en gemeentelijke communicatie (wegenwerken, vrijwilligerswerk, lokale evenementen, …). In de uitnodigingsbrief belooft Hoplr hen dan ook vlot in contact te brengen met beide.

Uitnodigingsbrief Hoplr

Promotie in de gemeente

Wie zich nog meer registreert, hangt sterk af van verdere promotionele inspanningen. Hoe trek je als gemeente mee aan de kar om het digitaal buurtnetwerk bekend te maken onder de inwoners?

In dit artikel lijsten we 20 acties voor een hogere conversie op.

Dankzij zo’n inspanningen van de gemeente uit, brengen we in de eerste weken tot zo’n 30% van de huishoudens naar Hoplr. 30% die je voortaan super vlot bereikt.

Wil je weten uit wat voor huishoudens die 30% bestaat? Kijk dan naar de promotionele acties die je bereid bent te ondernemen.

 • Gebruik je enkel digitale kanalen zoals sociale media en je website? Dan ga je ook op Hoplr enkel die digitaal actieve burger vlot bereiken.
 • Zet je fysieke kanalen, zoals banners, infopanelen en het gemeentelijk infoblad in? Dan maak je een grotere kans om ook andere bewoners naar Hoplr te brengen, mits ze zich online comfortabel genoeg voelen.
 • Ga je nog een stap verder, en schakel je mondelinge/persoonlijke kanalen zoals een digidokter en netwerk van intermediairs in? Dan ga je ook moeilijker bereikbare en minder digitale doelgroepen op Hoplr aantreffen.
Hoplr banner Zedelgem

Organische groei

Jaar na jaar sluiten steeds meer mensen zich aan op het digitaal buurtnetwerk, op basis van mond-aan-mond-reclame. Het succes van Hoplr hangt dus mee af van de mate waarin de buurt goed genetwerkt is. Zo registreert met verloop van tijd tot 100% van de huishoudens zich, zoals in deze buurt in Bornem.

Wie registreert zich niet voor het digitaal buurtnetwerk?

Bovenstaande maakt dat buurtbewoners die niet betrokken, moeilijk bereikbaar, en niet goed genetwerkt in de buurt zijn, zich in mindere mate registreren op Hoplr. Denk aan:

 • burgers die in sociaal isolement verkeren
 • burgers die de taal niet machtig zijn
 • hoogbejaarden
 • jongeren

Uitdijend effect naar hele buurt

Dat wil niet zeggen dat deze personen geen impact ondervinden van de aanwezigheid van Hoplr. Onderzoek toont namelijk aan dat online gemeenschapsvorming ook zijn effect in de echte buurt heeft.

Lokale gemeenschapsvorming heeft vele positieve effecten voor alle inwoners van een buurt, Hoplr-leden of niet – in de vorm van veiligheid, welzijn, communicatie, …

De Buurtconciërge

Voor gemeentebesturen die echter nog een stap verder willen gaan om echt iedereen te betrekken, hebben we de Buurtconciërge in het leven geroepen. Dat is een vertrouwde brugfiguur die kwetsbare personen verbindt met het lokale aanbod, waaronder de communicatie die op Hoplr plaatsvindt.

Lees er hier meer over.

Buurtconciërge

Conclusie: communicatie is en-en-en

Moraal van het verhaal: communicatie is een en-en-en verhaal. Met één kanaal ga je nooit alle bewoners bereiken.

Maar Hoplr is wel het meest duurzame lokale communicatiekanaal tot op heden. Zet je bewonersbrieven, sociale media en sleutelfiguren in als kanaal om burgers naar Hoplr te leiden, en daar houd je ze vast. Zonder elke keer opnieuw brieven te moeten bussen, of op te moeten boksen tegen adverteerders.

Bovendien stimuleert Hoplr lokale gemeenschapsvorming in de echte, fysieke buurt. En daar geniet iedereen van mee.

Meer lezen over lokale gemeenschapsvorming? Probeer ook eens onze eerste whitepaper over de buurt van de toekomst.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.