Home
Prijsplannen
arrow_back Terug naar blog

Accolage en Hoplr zetten zich allebei in om netwerken in de buurt te creëren. De ene als vzw, de andere als bedrijf. Waar Accolage de beperkingen ervaarde van de analoge wereld, sprong Hoplr in met een digitale oplossing. Met hun experimentele samenwerking en met goede intenties doorbreken ze de stolpen waar de profit en non-profitsectoren in verkeren.

Sarah Callens (links), directeur Accolage
Claire Fobe, Social Care Expert en buurtconciërge bij Hoplr

Op basis van persoonlijk contact koppelt Accolage hulpvragers en helpende buren aan elkaar.

Accolage haalt werkingsmiddelen uit subsidies en projectfinanciering. Hoplr krijgt als commerciële speler geen publieke financiering en zoekt een verdienmodel boven op de middelen die ze kregen van enkele structurele investeerders.

Hoplr ontwikkelde een tool voor organisaties en gemeenten om hun gegevens van burenhulp efficiënt te beheren, en om een match te zoeken tussen een hulpvraag en een helpende buur. Het is een gebruiksvriendelijke tool, aanpasbaar aan de noden van elke organisatie.

“We hechten veel belang aan sociaal engagement, maar het moet wel rendabel zijn”, zegt Claire Fobe van Hoplr. Daarvoor zijn we afhankelijk van organisaties en gemeenten die een burenhulpnetwerk opzetten en onze tool gebruiken. Zij betalen voor een licentie.”

Hoplr gunt zichzelf wat experimenteerruimte en is ervan overtuigd dat het als aanbieder een verschil kan maken, de afrekening op positief kan houden en een sociale bijdrage levert. Het uitgangspunt is dat niet de gebruiker betaalt voor de diensten, maar de organisatie of gemeente die baat ziet bij het opzetten van burenhulpnetwerken en daarvoor het platform van Hoplr gebruikt.

@Sarah Callens

Accolage is zo’n organisatie. Op basis van persoonlijk contact koppelt Accolage hulpvragers en helpende buren aan elkaar. De spilfiguren zijn de antennebegeleiders. Zij hielden alle gegevens over hun deelnemers bij in een eigen databank. “Daar is op zich niets mis mee, maar het is wel broos. Als een antennebegeleider zou wegvallen, verdwijnen ook de gegevens die niet werden opgenomen in de databank.”, aldus Sarah Callens van Accolage. Daarom probeert Accolage de tool van Hoplr uit voor twee Brusselse wijken, gedurende een jaar.

“Met Hoplr is het veel overzichtelijker en zal alle info beschikbaar en raadpleegbaar blijven.”

Sarah Callens, directeur Accolage

“Met Hoplr is het veel overzichtelijker en zal alle info beschikbaar en raadpleegbaar blijven. Ik zie het als een IT-oplossing om efficiënter te werken en om contacten te beheren”, zegt Sarah. “Met de tool kunnen we zien op een kaart hoe ver mensen van elkaar wonen, of wanneer iemand voor het laatst een telefoontje kreeg van de antennebegeleider. We kunnen mee sturen welke gegevens we willen bijhouden van personen. Er bestaat veel gelijkaardige software waarmee bedrijven hun klantengegevens bijhouden, maar we hebben graag een menselijke organisatie die lokaal verankerd is. Dat vinden we terug bij Hoplr. Hun tool is specifiek ontwikkeld voor de burenhulpnetwerken.”

Elkaar aanvullen

De samenwerking gaat nog verder dan dat. Wanneer Accolage een hulpvraag niet ingevuld krijgt, plaatsen ze onder andere een oproep naar de buurt via het sociaal netwerk van Hoplr. Ook Hoplr zelf plukt vruchten van de samenwerking. Zij ontwikkelen de tool verder op basis van de noden van Accolage en andere organisaties. “Wij zijn complementair. Wij bieden hun iets aan en wij krijgen input om onze tool nog te verbeteren”, zegt Claire. “Zo krijgen we af en toe een vraag of aanbod waarvoor we op ons platform geen juiste plaats hebben en dan zoeken we hulp bij Accolage.”

@Sarah Callens

“Wij zijn geen concurrenten van elkaar”

Claire Fobe, Social Care Expert en buurtconciërge bij Hoplr

In die optiek werken beide partners aan hetzelfde, met name burenhulp. Alleen de manier waarop is verschillend, en daarin kunnen ze elkaar ondersteunen. De kern van hybridisering zit in de samenwerking en uitwisseling. “We zijn geen concurrenten van elkaar”, klinkt het. “Het is interessant om een evenwicht te zoeken: waar kan je als vzw en bedrijf samenwerken?”

Accolage krijgt weleens een kritische vraag over de samenwerking met een commercieel bedrijf. “Dat is omdat de profit en non-profit nog te veel onder twee stolpen zitten. Veel mensen denken dat het in de profit alleen om geld draait. Maar niet alle bedrijven zijn enkel op geld uit. Wij hebben nu eenmaal de middelen niet om tools te ontwikkelen, en Hoplr bouwde de tool uit een verlangen om buren te connecteren. Daar liggen we heel dicht bij elkaar en hebben we elkaar nodig”, vindt Sarah.

@Sarah Callens

Een (on)eindig experiment?

Ze gunnen zichzelf minstens een jaar om te experimenteren. Sarah: “We weten nog niet of het voldoende succes oplevert, maar we zijn positief. Het hangt af van de discipline van onze medewerkers, want we moeten de gegevens blijven onderhouden en updaten. Voorlopig merken we dat het beter is dan de vorige werkwijze.”

Aan beide kanten is er nog wat voorbehoud over de toekomst van deze samenwerking. Wat als de subsidies voor Accolage wegvallen? Wat als de investeerders van Hoplr zich terugtrekken? Dat is voorlopig niet aan de orde en beiden zijn voorzichtig positief over de toekomst. Het is alleszins een voorbeeldige samenwerking vanwege de complementariteit en gelijkwaardigheid. Beide partijen waren zoekende en de versterking is wederzijds.

Meer weten?
Via onderstaande link kan je een cahier bestellen. In dit cahier lees je wat hybridisering in welzijn en zorg betekent, welke evoluties we waarnemen, en hoe die gevoed worden door de Europese context. Daarna zetten we enkele inspirerende praktijkvoorbeelden in de kijker, gevolgd door een reflectie op het grotere plaatje.
https://www.kenniscentrumwwz.be/cahier-hybridisering-welzijn-en-zorg


Accolage richt lokale burenhulpnetwerken op in Brussel en zorgt voor een kader om onderlinge hulp en verbondenheid te stimuleren, in het kader van hun strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen. Er zijn 12 lokale antennes waar buren elkaar ontmoeten en helpen, ondersteund door de antennebegeleiders van Accolage. Wat startte als project binnen Kenniscentrum WWZ, werd in 2022 en autonome vzw.
www.accolage.be


Hoplr is een bedrijf met een sociale missie en ontwikkelde een digitaal platform om sociale buurtnetwerken te ondersteunen. Enerzijds een besloten sociaal netwerk waarop burgers zich rechtstreeks kunnen aansluiten om elkaar te leren kennen; anderzijds een dashboard dat bedoeld is voor vzw’s en gemeenten die gegevens over burenhulp efficiënt willen beheren. Beide applicaties zijn zeer gebruiksvriendelijk, zowel voor het sociaal netwerk voor burgers als het dashboard voor de beheerders van lokale steunnetwerken.
www.hoplr.com
services.hoplr.com

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Hoplr en blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen.

Ontvang maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen rond inclusieve burgerparticipatie en blijf op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hoplr. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.